Hybridityökoneen tehoelektroniikkakomponenttien toiminnallinen simulointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Suomela, Jussi; TkT
dc.contributor.author Liukkonen, Matti
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:48:15Z
dc.date.available 2011-12-08T09:48:15Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1084
dc.description.abstract Tämä työ käsittelee hybridityökoneen tehonsiirtoa sarjahybridijärjestelmässä. Kirjallisuustutkimuksena käydään lävitse erilaisia hybridijärjestelmiä, polttokennojärjestelmää ja täyssähköistä järjestelmää ajoneuvokäytöissä. Kirjallisuustutkimuksessa pohditaan eri ajoneuvokäyttöjen tehonsiirrontoimintaa ja eri järjestelmien etuja sekä heikkouksia. Työssä esitellään hybridijärjestelmän tehonsiirrossa ja energian varastoinnissa käytettävät komponentit, komponenttien tarkoitus ja toiminta. Työssä kehitetään hybridityökoneen sarjahybriditehonsiirtojärjestelmälle yleistä simulointimallia, joka mahdollistaa sarjahybridijärjestelmän ohjauksen kehittämisen ja eri valmistajien toimittamien osakomponenttien toimivuuden testauksen. Simulointimalli toteutetaan Matlab Simulink -ohjelmistolla ja siinä tavoitellaan 20 Hz:n aikatason tarkkuutta. fi
dc.description.abstract This thesis is about series-hybrid power transmission in heavy machinery. Different topologies in vehicle drives are introduced in the literature research. The topologies introduced are series, parallel and series-parallel -hybrid systems, fuel cell system and full electric system. The literature research considers operation of different topologies, their benefits and weaknesses. Primary and secondary power generation components, and also power transfer components of hybrid system are introduced, and their operations are reviewed. This thesis presents functional simulation model for series-hybrid power transfer system. The simulation model should provide possibility for development of power control in series-hybrid system, and also testing of suitable components from different manufacturers. Simulation model is created with Matlab Simulink software, and it aims at 20 Hz time domains accuracy. en
dc.format.extent 96
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.subject.other Mechanical engineering en
dc.title Hybridityökoneen tehoelektroniikkakomponenttien toiminnallinen simulointi fi
dc.title Functional Simulations of Power Electronics Components in Hybrid Machinery en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Sähkötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword hybrid system en
dc.subject.keyword heavy machinery en
dc.subject.keyword power electronics en
dc.subject.keyword functional en
dc.subject.keyword simulation en
dc.subject.keyword electric motor en
dc.subject.keyword DC-DC-converter en
dc.subject.keyword inverter en
dc.subject.keyword supercapacitor en
dc.subject.keyword fuel cell en
dc.subject.keyword battery en
dc.subject.keyword internal combustion engine en
dc.subject.keyword regenerative braking en
dc.subject.keyword hybridijärjestelmä fi
dc.subject.keyword työkone fi
dc.subject.keyword tehoelektroniikka fi
dc.subject.keyword toiminnallinen fi
dc.subject.keyword simulointi fi
dc.subject.keyword sähkömoottori fi
dc.subject.keyword DC-DC-muuttaja fi
dc.subject.keyword vaihtosuuntaaja fi
dc.subject.keyword superkondensaattori fi
dc.subject.keyword polttokenno fi
dc.subject.keyword akku fi
dc.subject.keyword polttomoottori fi
dc.subject.keyword hyötyjarrutus fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-012135
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Power Electronics en
dc.programme.major Tehoelektroniikka fi
dc.programme.mcode S-81
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kyyrä, Jorma; Prof.
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse