Communication and collaboration with a back office in India - An online survey study on a long-term virtual team

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Turjanmaa, Iris Inkeri
dc.date.accessioned 2013-08-13T06:51:11Z
dc.date.available 2013-08-13T06:51:11Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10841
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tukitoimintojen siirtäminen ulkomaille on ollut suosittu ilmiö viime vuosikymmeninä. Tästä on seurannut yrityksille taloudellista hyötyä, mutta virtuaaliympäristössä kommunikoinnissa on ilmennyt ongelmia. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, miten luottamus vaikuttaa kommunikaatioon ja yhteistyöhön Intiaan siirrettyjen tukitoimintojen ja heidän eurooppalaisten kollegoidensa välillä. Lisäksi tutkitaan Romaniassa sijaitsevien asiakasrajapinnassa toimivien tukitoimintojen sekä kommunikaatiotyökalujen tärkeyttä tässä ympäristössä. Olemassa olevat tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä väliaikaisiin virtuaalitiimeihin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan jatkuvassa ja pitkäaikaisessa toiminnassa olevaa virtuaalitiimiä. Aiemmissa tutkimuksissa kommunikaatioon ja yhteistyöhön vaikuttaviksi osatekijöiksi löydettiin luottamus, teknologia (työkalut), individualismi ja kieli. Tutkimusmenetelmä Tutkimusongelmaa testattiin erään suuren kansainvälisen yrityksen kontekstissa, jossa tutkimuskohteena oli yrityksen Euroopan alueen operatiivinen työryhmä. Tutkimus oli kvantitatiivinen ja aineisto kerättiin käyttämällä sähköistä kyselylomaketta. Kysely lähetettiin Intiassa sijaitsevalle tukitoimintotiimille, Romaniassa sijaitsevalle asiakasrajapintatiimille, sekä ympäri Eurooppaa sijaitseville tiimeille pääkonttoreissa. Tutkimukseen valittu populaatio on tyypillinen esimerkki tukitoimintojen järjestämisestä eurooppalaisesta näkökulmasta. Kyselyyn saatiin 195 vastausta, ja vastausaste oli 14,9 %. Aineiston analyysi suoritettiin käyttämällä t-testiä sekä regressioanalyysia. Tulokset ja päätelmä Tutkimuksen tulokset näyttivät, että lähempänä sijaitsevien (Romania) toimintojen käyttäminen helpottaa kommunikaatiota etenkin pääkonttoreissa, joista töitä on siirretty tukitoiminnoille. Avain onnistumiseen lienee oikean tasapainon löytämisessä kaukana ja lähellä sijaitsevien tukitoimintojen välillä. Tutkimuksen tulokset tukevat olemassa olevaa kirjallisuutta siltä osin, että luottamuksen puutteen löydettiin vaikuttavan virtuaaliseen työympäristöön, mutta pitkäaikaisessa työympäristössä sen vaikutus vähenee ajan myötä. Kollegoiden tutustuminen toisiinsa assosioitiin myönteisesti luottamukseen. Kielitaidon ei osoitettu vaikuttavan luottamukseen, mutta on huomioitava, että eri tiimeissä ja maissa puhutaan 'erilaisia englanteja'. Työryhmien jäseniltä kysyttäessä miten parantaa kommunikaatiota, saatiin hyvin erilaisia vastauksia sijainnista riippuen. Eurooppalaiset korostivat useammin kasvokkain tapaamisen tärkeyttä. Yhtenä tiiminä yhteisin tavoittein työskentely on suositeltavaa, mutta jokaisen tiimin on paikallisesti löydettävä paras tapa saavuttaa nämä tavoitteet. en
dc.format.extent 99
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Communication and collaboration with a back office in India - An online survey study on a long-term virtual team en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword virtuaalitiimit
dc.subject.keyword kommunikaatio
dc.subject.keyword individualismi
dc.subject.keyword luottamus
dc.subject.keyword Intia
dc.subject.keyword ulkomainen liiketoiminta
dc.subject.keyword tukitoiminnot
dc.subject.keyword kvantitatiivinen analyysi
dc.subject.keyword internet kysely
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308147589
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major International Business en
dc.programme.major Kansainvälinen liiketoiminta fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon kansainväliset yhtiöt
dc.subject.helecon international companies
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon tiimit
dc.subject.helecon teams
dc.subject.helecon tiimityö
dc.subject.helecon team work
dc.subject.helecon virtuaalitodellisuus
dc.subject.helecon virtual reality
dc.subject.helecon luottamus
dc.subject.helecon trust
dc.subject.helecon Intia
dc.subject.helecon India
dc.ethesisid 13282
dc.date.dateaccepted 2013-05-17
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account