Näkemyksiä naisten ja miesten välisistä palkkaeroista - Retorinen diskurssianalyysi Helsingin Sanomien verkkosivujen kommenteista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Lindén, Janetta
dc.date.accessioned 2013-08-13T06:51:10Z
dc.date.available 2013-08-13T06:51:10Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10836
dc.description.abstract Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu TIIVISTELMÄ Organisaatiot ja johtaminen Pro gradu-tutkielma Janetta Lindén 21.5.2013 NÄKEMYKSIÄ NAISTEN JA MIESTEN VÄLISISTÄ PALKKAEROISTA Retorinen diskurssianalyysi Helsingin Sanomien verkkosivujen kommenteista Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Tutkimus käsittelee naisten ja miesten välisiä palkkaeroja. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Helsingin Sanomien verkkosivuille lähetetyissä kommenteissa on otettu kantaa naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin. Tavoitteena on retorisen diskurssianalyysin keinoin osoittaa mielipidekeskustelupalstalle kirjoittaneen kirjoittajan omaa näkökulmaa tukevien merkitysten tuottamista verkossa tapahtuvassa vuorovaikutusprosessissa. Tutkimuksen toteutustapa Tutkimuksen teoreettis-metodologinen viitekehys rakentuu sosiaaliseen konstruktionismiin perustuvaan diskurssianalyyttiseen lähestymistapaan. Tutkimuksen huomio kiinnittyy siihen, kuinka naisten ja miesten välisistä palkkaeroista puhutaan, miten kirjoittaja argumentoi omia väitteitä ja kannanottoja ja miten kirjoittaja pyrkii vakuuttamaan lukijan. Tutkimusaineisto koostuu kahdesta eri Helsingin Sanomien verkkosivuilla olevasta kommenttiketjusta, joissa otetaan kantaa naisten ja miesten väliseen palkkaeroon. Ensimmäinen kommenttiketju on aloitettu HS.fi-verkkosivulla 10.2.2011 otsikolla "Naisten ja miesten palkkaero kaventui vain hieman" (91 viestiä) ja toinen kommenttiketju on aloitettu 26.10.2011 otsikolla "Naisten "palkanmaksu" päättyy tänään" (100 viestiä). Tutkimuksen tulokset Analyysini tuloksina olen ensin määritellyt keskustelua ohjaavat teemat, joita ovat työ, tekijät ja palkkaus. Seuraavaksi määrittelin, miten kommentoijat asemoituvat keskusteluun, eli minkä kannan he kommenteissaan ottivat liittyen naisten ja miesten väliseen palkkaeroon. Palkkaerokeskusteluun asemoiduttiin kolmesta eri näkökulmasta. Osa mielipidekirjoittajista asemoitui palkkaerokeskusteluun siten, että he kielsivät palkkaeron olemassaolon. Toinen osa kirjoittajista totesi palkkaeron olevan olemassa ja selittivät palkkaeron johtuvan pääsääntöisesti siitä, että miehet ja naiset työskentelevät eri ammateissa ja tekevät eri määrän töitä. Kolmasosa kirjoittajista asemoitui keskusteluun siten, että heidän mielestään esitetyt tutkimustulokset naisten ja miesten välisestä palkkaerosta ovat virheellisen tilastojen tulkinnan tulosta ja väitteet palkkaerosta siten valheellisia ja pelkkää "hölynpölyä". Seuraavaksi keskityin tutkimuksessani siihen, millaisia retorisia keinoja keskustelijat hyödynsivät perus-tellessaan omaa positiotaan ja mitkä ovat keskusteluissa esiintyvät diskurssit. Diskurssit nimesin kieltämisen-, syyllistämisen- ja hölynpöly- diskursseiksi. Kieltämisen-diskurssin ydinsisältönä on erilaisten faktuaalistamisstrategioiden käyttäminen argumentoinnin tukena. Syyllistämisen-diskurssissa omaa argumenttia pyritään vahvistamaan erilaisilla asiantuntijalausunnoilla. Hölynpöly-diskurssin mukaan väitteet naisten ja miesten välisestä palkkaerosta ovat pelkkää hölynpölyä ja seurausta erilaisten tutkimusten ja tilastojen väärintulkinnasta. Erilaisista retorisista keinoista tässä diskurssissa käytettiin paljon huumoria ja ironiaa. fi
dc.format.extent 88
dc.language.iso fi en
dc.title Näkemyksiä naisten ja miesten välisistä palkkaeroista - Retorinen diskurssianalyysi Helsingin Sanomien verkkosivujen kommenteista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword diskurssianalyysi
dc.subject.keyword retorinen diskurssianalyysi
dc.subject.keyword palkkaero
dc.subject.keyword segregaatio
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308147584
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon palkka
dc.subject.helecon pay
dc.subject.helecon sukupuoli
dc.subject.helecon gender
dc.subject.helecon journalismi
dc.subject.helecon journalism
dc.subject.helecon uutiset
dc.subject.helecon news reporting
dc.subject.helecon mielipiteet
dc.subject.helecon opinions
dc.subject.helecon keskustelu
dc.subject.helecon discussion
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon media
dc.ethesisid 13277
dc.date.dateaccepted 2013-01-04
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account