Vihreät kulutuspäätökset - Narratiivinen analyysi vihreiden kulutuspäätösten teemoista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Karilainen, Hanna
dc.date.accessioned 2013-08-13T06:51:09Z
dc.date.available 2013-08-13T06:51:09Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10830
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten vihreät kuluttajat kuvailevat kulutuspäätöksiinsä vaikuttavia tekijöitä sekä näiden tekijöiden ja vihreän kulutuksen yhteensovittamista. Koska vihreät kuluttajat joutuvat tekemään kulutuspäätöksiään valtaväestölle suunnatussa kulutusympäristössä, liittyy arjen vihreisiin kulutuspäätöksiin myös haasteita. Kiinnostavaa tässä yhteydessä on myös, miten vihreät kuluttajat kuvaavat vihreisiin kulutuspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä ja haasteita sekä omaa suhdettaan näihin. Metodologia Teoreettisen viitekehyksen kulutuspäätöksiin tarjosi Ajzenin (1991) teoria suunnitellusta käyttäytymisestä. Tutkimusaineisto kerättiin sitoutuneilta vihreiltä kuluttajilta semistrukturoidulla haastatteluilla. Kerättyä aineistoa tutkittiin hyödyntäen narratiivista analyysiä. Temaattisten sisältöjen löytämiseksi haastatteluja analysointiin käyttäen Glaserin ja Straussin (1967) grounded theoryn lähestymistapaa. Näin aineistosta hahmotettiin vihreiden kuluttajien kulutuspäätöksiä kuvaavissa kertomuksissa toistuvia teemoja, jotka kuvasivat kulutuspäätösten tekemistä sekä myös haasteellisten kulutuspäätöstilanteiden ratkaisemisesta. Nämä kuvaukset ja niissä esiintyneet teemat selittivät myös osin vihreän kulutusasenteen sekä kulutuskäytöksen mahdollisia eroja. Tutkimuksen päälöydökset Aineistosta löydetyt kolme teemaa kuvasivat arjen vihreiden kulutuspäätösten tekemistä sekä niihin liittyvien tekijöiden yhteensovittamista: 1.) sosiaalisen etäisyyden säätely, 2.) kriittinen suhtautuminen tietoon ja 3.) pyrkimys hallita omaa kulutusta arjen osana. Teemoihin liittyen aineistosta löydettiin myös vihreiden kulutuspäätösten jatkuva muovautuminen, tiedon monitahoinen merkitys vihreiden kuluttajien päätöksenteossa sekä pyrkimys muuttaa yhteiskunnassa usein yksisuuntaisesti kuluttajaan kohdistuva markkinointi vuoropuheluksi omaa vihreää kuluttajatietoa tuottamalla. fi
dc.format.extent 70
dc.language.iso fi en
dc.title Vihreät kulutuspäätökset - Narratiivinen analyysi vihreiden kulutuspäätösten teemoista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.subject.keyword vihreä kuluttaja
dc.subject.keyword kulutuspäätös
dc.subject.keyword narratiivi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308147578
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon kuluttajat
dc.subject.helecon consumers
dc.subject.helecon kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.helecon consumer behaviour
dc.subject.helecon ekologia
dc.subject.helecon ecology
dc.ethesisid 13271
dc.date.dateaccepted 2013-06-05
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account