Talent Management Suomessa - Suuryritysten johtoryhmien analyysi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Koskelainen, Riikka
dc.date.accessioned 2013-08-13T06:51:08Z
dc.date.available 2013-08-13T06:51:08Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10828
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tämän työn tavoitteena oli selvittää, voidaanko suomalaisten suuryritysten Talent Management -käytännöistä todeta jotakin analysoimalla yritysten johtoryhmiä. Työn kirjallisuusosassa tarkastellaan Talent Management -prosessiin liittyvää terminologiaa ja taustaa aiheen ajankohtaisuudelle. War for Talent -käsitteen mukaisesti yritysten tulisi pitää kiinni huippukyvyistään ja sitouttaa heidät pitkiin työuriin. Johtoryhmän jäsenten voisi olettaa olevan tällaisia kykyjä, jotka tekevät pitkää työuraa ja kasvattavat osaamispääomaansa, jota ei päästetä yrityksestä pois. Tutkimusmenetelmä ja aineisto Aineistona toimi neljäkymmentä markkina-arvoltaan suurinta suomalaista Helsingin pörssiin listattua yhtiötä. Niiden johtoryhmistä koottiin johtoryhmän jäsenten työuriin ja johtoryhmien koostumuksiin liittyvät tiedot sekä valitut yritysten taloudelliset tunnusluvut. Tätä aineistoa tarkasteltiin selvittämällä johtoryhmien jäsenten työurien pituutta ja johtoryhmäjäsenyysvuosia, johtoryhmien moninaisuutta naisten ja ulkomaalaisten jäsenten määrän osalta ja näitä tunnuslukuja verrattiin taloudellisiin tunnuslukuihin. Tutkimuksen tulokset Tämän aineiston valossa suomalaisilla suuryrityksillä on taipumus palkata johtoryhmien jäsenet, erityisesti toimitusjohtajat, yritysten ulkopuolelta, eikä niinkään kasvattaa heitä urakehityksen kautta oman yhtiön sisältä. Koostumukseltaan johtoryhmät ovat miesvaltaisia ja suomalaisenemmistöisiä. Naisten urakehitys näyttää pysähtyvän johtoryhmätasolle. Taloudellisella tuloksella ja johtoryhmän jäsenten työuran pituudella tai johtoryhmän moninaisella koostumuksella ei kuitenkaan tässä aineistossa havaittu yhtenevyyttä. fi
dc.format.extent 78
dc.language.iso fi en
dc.title Talent Management Suomessa - Suuryritysten johtoryhmien analyysi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword Talent Management
dc.subject.keyword talent
dc.subject.keyword osaaminen
dc.subject.keyword kyvykkyys
dc.subject.keyword johtoryhmä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308147576
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon johtajat
dc.subject.helecon managers
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon osaaminen
dc.subject.helecon competence
dc.ethesisid 13269
dc.date.dateaccepted 2013-06-14
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account