Diskurssianalyysi Y-sukupolvesta suomalaisten mediablogien merkityksellistämänä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Kosonen, Johanna
dc.date.accessioned 2013-08-13T06:51:06Z
dc.date.available 2013-08-13T06:51:06Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10822
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, minkälaisilla diskursseilla suomalaisen median blogit merkityksellistävät Y-sukupolvea. Lisäksi tarkastelen näiden diskurssien sisäisiä jännitteitä ja ristiriitoja sekä sitä, miten nämä diskurssit liittyvät toisiinsa. Tutkimukseni teoreettis-metodologinen viihekehys sekä metodi perustuu diskurssianalyysiin. Todellisuus, jota rakennetaan ja uusinnetaan kielenkäytöllä, on tutkimuksessani sosiaalisesti rakentunutta sosiaalisen konstruktionismin tradition mukaisesti. Tutkimukseni aineistona toimivat suomalaisen median internet-pohjaiset blogitekstit vuosilta 2008-2013. Tutkimukseni diskurssianalyysin perusteella tunnistin aineistostani kolme diskurssia, joilla Y-sukupolvea merkityksellistetään suomalaisissa blogiteksteissä. Nämä diskurssit ovat erilaisuus -diskurssi, diginatiivit -diskurssi sekä saamattomat -diskurssi. Erilaisuus -diskurssin ytimessä on ajatus Y-sukupolven erilaisuudesta ja toisenlaisuudesta erityisesti työn tekemisen tavoissa ja arvoissa suhteessa vanhempiin sukupolviin. Erilaisuus -diskurssia hyvin lähellä sijaitsee diginatiivit -diskurssi, jonka ytimessä on ajatus Y-sukupolven tuottavista teknologisen kehityksen avittamista työn tekemisen tavoista. Tämä diskurssi saa lisäksi voimansa globaalin talouden ideologiasta. Saamattomat -diskurssi merkityksellistää Y-sukupolvea kaikista negatiivissävytteisimmin ja pitää sisällään ajatuksen laiskoista ja jopa tyhmistä nuorista, jotka eivät jaksa rappeutuneen työmoraalin vuoksi tehdä töitä saati sitoutua tai panostaa työhön. Analyysini perusteella havaitsin lisäksi, että erilaisuus -diskurssin sisällä piilee kaikista vahvimpia sisäisiä jännitteitä ja ristiriitoja. Myös saamattomat -diskurssin sisäiset ristiriidat ja jännitteet tulivat ajoittain esille aineistossani. Diginatiivit -diskurssi näyttäytyy sen sijaan aineistossani ilman sisäisiä jännitteitä ja ristiriitoja. Kolmesta diskurssistani kaikki muut ovat lisäksi aineistoni perusteella nivoutuneina toisiinsa, paitsi erilaisuus ja saamattomat -diskurssit. fi
dc.format.extent 96
dc.language.iso fi en
dc.title Diskurssianalyysi Y-sukupolvesta suomalaisten mediablogien merkityksellistämänä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword johtaminen
dc.subject.keyword organisaatio
dc.subject.keyword Y-sukupolvi
dc.subject.keyword media
dc.subject.keyword blogi
dc.subject.keyword diskurssit
dc.subject.keyword diskurssianalyysi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308147570
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon diskurssianalyysi
dc.subject.helecon discourse analysis
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon blogit
dc.subject.helecon blogs
dc.ethesisid 13263
dc.date.dateaccepted 2013-06-10
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
local.aalto.idthes 13263


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse