Sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan vaikutus tilintarkastuksen laajuuteen Suomessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Aho, Ari
dc.contributor.author Toivanen, Laura
dc.date.accessioned 2013-08-13T06:51:04Z
dc.date.available 2013-08-13T06:51:04Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10817
dc.description.abstract Tutkimuksemme tavoitteena on tarkastella millä tavoin sisäisen tarkastuksen yksikön olemassaolo ja sisäisen valvonnan laatu vaikuttavat tilintarkastuksen laajuuteen. Mittaamme tutkimuksessamme tilintarkastuksen laajuutta tilintarkastuspalkkion, kokonaistilintarkastustuntien, sekä erikseen kokeneiden ja avustavien tilintarkastajien tuntien avulla. Pyrimme lisäämään tietoa yritysten sisäisen valvonnan ja ulkoisen tilintarkastuksen suhteen luonteesta Suomessa. Tarkastelemme tätä suhdetta komplementti- ja substituuttiteorian näkökulmasta, eli onko sisäisen valvonnan ja tilintarkastuksen välillä toisiaan täydentävä vai toisiaan korvaava suhde. Otoksemme koostuu 59 suomalaisesta, muulla kuin rahoitustoimialalla toimivasta, yhtiöstä, joiden liikevaihto oli yli 20 miljoonaa euroa vuonna 2010, ja joista osalla oli sisäisen tarkastuksen yksikkö. Keräsimme sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta sekä omistus- ja hallintorakennetta koskevat tiedot päävastuullisille tilintarkastajille lähetetyistä kyselylomakkeista, toteutuneet tilintarkastustunnit tilintarkastajien sisäisistä raportointijärjestelmistä ja tilinpäätösaineistomme Orbis-tietokannasta. Analysoimme tilintarkastuksen laajuuteen vaikuttavia tekijöitä neljällä eri mallilla. Mallien avulla pyrimme selvittämään, miten valitsemamme muuttujat selittävät tilintarkastuspalkkiota ja tilintarkastukseen käytettyjä tunteja. Regressiomallimme testimuuttujat olivat sisäisen tarkastuksen yksikön olemassaolo, sisäisen valvonnan laatu ja sisäisen valvonnan vaikutus työmäärään. Tutkimuksemme testimuuttujat eivät nousseet tilastollisesti merkitseviksi. Emme siis havainneet komplementti- tai substituuttiteorian mukaista yhteyttä sisäisen valvonnan ja tilintarkastuksen laajuuden välillä. Kontrollimuuttujista sen sijaan liikevaihtoa ja tytäryhtiöiden lukumäärää mittaavat muuttujat nousivat tilastollisesti merkitseviksi kaikissa malleissa, jonka lisäksi yrityksen toimintariskiä ja listautumista kuvaavat muuttujat nousivat tilastollisesti merkitseviksi kolmessa mallissa. fi
dc.format.extent 71
dc.language.iso fi en
dc.title Sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan vaikutus tilintarkastuksen laajuuteen Suomessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword sisäinen tarkastus
dc.subject.keyword sisäinen valvonta
dc.subject.keyword tilintarkastus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308147565
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon tilintarkastus
dc.subject.helecon auditing
dc.subject.helecon sisäinen tarkastus
dc.subject.helecon internal auditing
dc.subject.helecon valvonta
dc.subject.helecon control
dc.ethesisid 13258
dc.date.dateaccepted 2013-05-15
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account