Yrityksen johdon vaihtumisen vaikutus liikearvon alaskirjauksiin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Torkko, Anu
dc.date.accessioned 2013-08-13T06:51:03Z
dc.date.available 2013-08-13T06:51:03Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10812
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena on käsitellä suomalaisten pörssiyritysten kautta yritysjohdon sekä liikearvon arvonalentumiskirjausten välistä suhdetta. Teoriaosuudessa käydään läpi IFRS-standardeja selvittäen, miten liikearvoa niiden mukaan syntyy ja miten arvonalentumistestaukset sekä mahdolliset alaskirjaukset toteutetaan. Lisäksi käydään läpi aikaisempia tutkimustuloksia aihepiiriin liittyen. Empiriaosuudessa tutkitaan, onko yritysjohdon vaihtumisella vaikutusta liikearvon arvonalennuksen tekemiseen todennäköisyyteen. Toimitusjohtajan vaihtumisen lisäksi tarkastellaan talousjohtajan vaihtumista. Toisekseen tarkastellaan, käyttääkö uusi johto liikearvon arvonalentumista tuloksenohjailun keinona big bath-teorian mukaisesti yrityksen tehdessä huonoa tulosta jo ennen alaskirjausta. Tarkoituksena on selvittää, onko standardien soveltaminen johdonmukaista johdon vaihtumisesta huolimatta. Empiirisen osan tutkimusaineisto koostuu Helsingin pörssiin listatuista suomalaisista yrityksistä. Näitä yrityksiä koskevat taloudelliset tiedot on kerätty Thomson One Banker-tietokannasta. Lisäksi yritysten johtohenkilöiden vaihdoksia koskevaa tietoa on kerätty näiden omista julkaisuista sekä Internet-sivuilta. Tutkimusaineisto on vuosilta 2006-2011 ja siitä on rajattu pois pankki-, vakuutus- ja rahoitusaloja edustavat yritykset toimialakoodien perusteella. Aineistoa analysoidaan kuvailevan analyysin lisäksi logistisella ja lineaarisella regressiolla. Tutkimustulosten mukaan pelkästään johdon vaihtuminen ei ole merkitsevä tekijä liikearvon alaskirjauksen todennäköisyydelle tai suuruudelle. Merkitystä ei myöskään ole sillä, tuleeko uusi johtaja yrityksen sisä- vai ulkopuolelta tai sillä, onko hänen edeltäjänsä poistuminen ollut epärutiininomainen. Sen sijaan tutkimustuloksissa saadaan tukea sille, että mikäli yritys raportoi negatiivista tulosta jo ennen liikearvon arvonalentumiskirjausta ja sen johdossa on tapahtunut vaihdos, niin tämä johtaa alaskirjauksen todennäköisyyden kasvuun. Erityisen vahvoja tuloksia saadaan toimitusjohtajan vaihdoksen tapauksessa. Lineaarisessa regressiossa sama tilanne johtaa myös suurempaan liikearvon alaskirjauksen määrään. fi
dc.format.extent 76
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Yrityksen johdon vaihtumisen vaikutus liikearvon alaskirjauksiin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword liikearvo
dc.subject.keyword arvonalentumistestaus
dc.subject.keyword alaskirjaus
dc.subject.keyword johdon vaihtuminen
dc.subject.keyword tuloksenohjailu
dc.subject.keyword big bath
dc.subject.keyword IAS 36
dc.subject.keyword IFRS 3
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308147560
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon yritysjärjestelyt
dc.subject.helecon company restructuring
dc.subject.helecon liikearvo
dc.subject.helecon goodwill
dc.ethesisid 13253
dc.date.dateaccepted 2013-06-16
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account