Pankkien pääomatasojen raportointi EU-alueella vuosina 2008-2011 - Basel-standardin mukaiset vakavaraisuusvaatimukset

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Katainen, Saara
dc.date.accessioned 2013-08-13T06:51:02Z
dc.date.available 2013-08-13T06:51:02Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10809
dc.description.abstract Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia ja vertailla pankkien pääomatasojen raportointia vuoden 2007 alkaneen finanssikriisin jälkeen. Pääomatasojen raportointi on tärkeää, jotta sidosryhmien luottamus pankkien toimintaa kohtaan saataisiin säilymään. Ensimmäisenä tavoitteena on tutkia pankkien raportoinnin kehitystä sekä maaryhmäkohtaisia raportoinnin eroja. Toisena tavoitteena on selvittää, miten pankin koko ja omistusrakenne vaikuttavat pankin raportointiin. Tutkimusaineistona käytetään EU-alueella toimivia listattuja pankkeja ja niiden vuosikertomuksista löytyvää tietoa pääomatasojen raportoinnista. Pankkien raportointia tutkitaan vuosien 2008-2011 välillä. Pankit jaotellaan anglosaksisiin, germaanisiin, latinalaisiin ja itäeurooppalaisiin maaryhmiin. Tutkimusmenetelmänä käytetään kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Pankkien raportointia analysoidaan tilastollisten tunnuslukujen, varianssianalyysin, korrelaatioanalyysin ja lineaarisen regressioanalyysin avulla. Tutkimustulokset osoittivat, että pankkien pääomatasojen raportointi on lisääntynyt vuosien 2008-2011 välillä. Parhaiten pääomatasoistaan raportoivat germaaniset pankit ja huonoiten anglosaksiset pankit. Pankin koolla huomattiin olevan tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys pankin raportointiin. Suuret pankit raportoivat enemmän pääomatasoistaan kuin pienet pankit. Pankin omistusrakenteella ei löydetty olevan merkitsevää yhteyttä pankin pääomatasojen raportointiin. Maaryhmäkohtaisesti tehtyjen regressioiden tulokset poikkesivat osin koko havaintoaineistosta tehdyistä tuloksista. fi
dc.format.extent 82
dc.language.iso fi en
dc.title Pankkien pääomatasojen raportointi EU-alueella vuosina 2008-2011 - Basel-standardin mukaiset vakavaraisuusvaatimukset fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword Basel-standardi
dc.subject.keyword vakavaraisuusvaatimukset
dc.subject.keyword pääomatasot
dc.subject.keyword finanssikriisi
dc.subject.keyword raportointi
dc.subject.keyword pankit
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308147557
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon pankit
dc.subject.helecon banks
dc.subject.helecon pääoma
dc.subject.helecon capital
dc.subject.helecon vakavaraisuus
dc.subject.helecon solvency
dc.subject.helecon standardit
dc.subject.helecon standards
dc.subject.helecon raportit
dc.subject.helecon reports
dc.subject.helecon EU
dc.subject.helecon EU
dc.subject.helecon rahoitusmarkkinat
dc.subject.helecon financial markets
dc.subject.helecon kriisi
dc.subject.helecon crisis
dc.ethesisid 13250
dc.date.dateaccepted 2013-04-10
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account