Learning Centre

Askeleita avoimessa rajapinnassa – Kolmen alueen käveltävyyden vertailu avoimen paikkatiedon avulla Helsingissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Hewidy, Hossam
dc.contributor.author Tromp, Jan
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:32:48Z
dc.date.available 2021-06-07T08:32:48Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/107984
dc.description.abstract Tässä kandidaatintyössä on tutkittu käveltävyyskäsitettä ja sen keskeisiä osaominaisuuksia, joita tämän työn luokittelun mukaan ovat kulkukelpoisuus, turvallisuus ja terveellisyys, suorituskyky sekä esteettisyys ja mielenkiintoisuus. Tutkimuskysymykset ovat: -Mitä käveltävyydellä tarkoitetaan tutkimuskirjallisuudessa? -Millaisia osaominaisuuksia käveltävyydellä on? -Miten käveltävyyttä voi arvioida avoimen paikkatiedon avulla? Teoriaosuus on tehty perehtymällä aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja jäsentelemällä käveltävyyden osaominaisuuksia. Empiirinen osuus on tehty kokeilemalla avoimen paikkatiedon käyttöä kolmen erilaisia kaupunkirakenteita edustavan alueen käveltävyyden suorituskyvyn analysointiin. Qgis-ohjelman ja avoimen paikkatiedon avulla on laadittu kävelyaikakarttoja ja analysoitu palveluiden ja muiden toivottavien kohteiden saavutettavuutta kävellen 15 minuutin aikarajassa. Tutkielman tarkastelujen perusteella ei näyttäisi siltä, että palveluiden ja muiden urbaanien ameniteettien hyvä saavutettavuus olisi yksinomaan selitettävissä pelkällä asukastiheydellä tai tietynlaisella korttelirakenteella. Pelkkä tiheys ei selitä, miksi tiheydeltään keskenään niin vähän poikkeavilla alueilla on huomattavia eroja tarjonnan määrässä ja variaatiossa. Aineiston perusteella palveluiden, kauppojen, kulttuuri-instituutioiden, viihteen ja muiden urbaanien kohteiden keskustamaisen runsas tarjonta kompaktilla ja käveltävällä alueella ei voi perustua pelkästään paikalliseen kysyntään. Esikaupunkialueiden palveluköyhyys näyttäisi ainakin osittain olevan perua kauppakeskusten imusta, joka on tietyssä mielessä sukua keskustan vetovoimalle: Paljon palveluita kompaktilla alueella. Tarkastelualueiden väliltä löytyi myös samankaltaisuuksia. Kaikkien alueiden ulkoilu- ja viheraluetarjonta oli hyvä, kuten myös joukkoliikenteen saavutettavuus. fi
dc.format.extent 23
dc.language.iso fi en
dc.title Askeleita avoimessa rajapinnassa – Kolmen alueen käveltävyyden vertailu avoimen paikkatiedon avulla Helsingissä fi
dc.title Steps in Open Interface - Walkability assessment of three areas in Helsinki en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword yhdyskuntasuunnittelu fi
dc.subject.keyword käveltävyys fi
dc.subject.keyword avoin paikkatieto fi
dc.subject.keyword Urban planning fi
dc.subject.keyword walkability fi
dc.subject.keyword Open GIS fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202106077244
dc.programme.major Arkkitehtuuri fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Tervo, Anne
dc.programme Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics