Energy efficiency analysis of residential electric end-uses: Based on statistical survey and hourly metered data

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ahola, Anssi
dc.contributor.author Degefa, Merkebu Zenebe
dc.date.accessioned 2013-08-12T07:45:35Z
dc.date.available 2013-08-12T07:45:35Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10787
dc.description.abstract Sitten vuoden 1995 etäluettavia sähköenergiamittareita on asennettu Suomeen. Kaukoluettavuus on mahdollista kaikilla asiakkailla vuonna 2013. Tarkemman laskutuksen lisäksi etäluettavamittaus luo mahdollisuuksia tarkempaan energiatehokkuusanalysointiin. Tässä diplomityössä käytetään etäluettavien mittareiden antamaa tietoa yhdessä kyselytutkimus aineiston kanssa arvioimaan tilastollisesti kohteiden tehokkuus ja sähköenergiansäästö mahdollisuuksia. Kaksi tietokantaa perustettiin aineistolle Kajaanista, Savosta ja Vantaalta. Toinen oli kyselytiedoille, ja toinen tuntimittausaineistolle. Tietokantaohjelmistona käytettiin MySQL 5.1 ja tietojen analysointiin käytettiin MATLAB ja Excel-ohjelmistoja. Jotta pystyttiin saamaan tarpeeksi asuntoja verrokkiryhmiin, valitut ryhmät keskittyvät suurempiin asuntoihin. Minimimäärä asuntoja ryhmässä oli kuusi. Analyysin tueksi suoritettiin teoreettisia laskuja sekä pohdintoja tulokseen vaikuttavista tekijöistä. Olennaisiin tuloksiin on tehty virhe-analyysi tukemaan tulosten selkeää tulkitsemista. Tämän työ tuloksia käytetään web-pohjaisessa energiansäästölaskurissa ja arvioissa kotitalouden kokonaiskulutukseen vaikuttavien tekijöiden vaikutuksesta sekä niiden keskinäisistä suhteista. Sähköyhtiöt voivat käyttää työn luomaa rakennetta lähtökohtanaan rakentaessaan etäluettavien mittarien pohjalta seurantatyökaluja ja energiatehokkuusanalyyseja kotitalouksille. fi
dc.description.abstract Since 1995 Automatic Meter Reading (AMR) technology has been installed in Finland creating third party (monitoring and research) access for all customers. By the end of 2013 at the latest, almost all electric consumption will he measured hourly. Beyond billing facilitation AMR meters have provided a great deal of opportunity for energy efficiency analysis. This thesis uses data from AMR meters and statistical data collected from questionnaire to evaluate efficiency and energy saving factors. Two databases were established for statistical and hourly power consumption data from Kajaani, Savo and Vantaa area households. MySQL 5.1 was used for data storing and MATLAB and Excel were used for data analysis. Due to some information shortage and low number of households in a group formed for comparison, the results of the analysis are limited to the larger household consumptions. The minimum number of households in a group prepared for comparison is limited to six. Supportive theoretical calculations and comparative explanations are provided for relevant analysis results. For the majority consuming electric end-uses, error analysis is included to support clear interpretations of results. The results from this study are also used for an online balance sheet calculator which is expected to imply the combined effect of various electric end-uses on the whole consumption of households. Moreover, the explained procedure can he used as a reference for power companies and researchers to utilize hourly metered power consumptions for household load monitoring and efficiency analysis. en
dc.format.extent [6] + 74 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Energy efficiency analysis of residential electric end-uses: Based on statistical survey and hourly metered data en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword energy efficiency en
dc.subject.keyword residential electricity consumption en
dc.subject.keyword hourly power en
dc.subject.keyword AMR en
dc.subject.keyword heat pump en
dc.subject.keyword heating en
dc.subject.keyword ventilation en
dc.subject.keyword energiatehokkuus fi
dc.subject.keyword kotitalouskulutus fi
dc.subject.keyword tuntiteho fi
dc.subject.keyword AMR fi
dc.subject.keyword lämpöpumppu fi
dc.subject.keyword lämmitys fi
dc.subject.keyword ilmanvaihto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308137528
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Sähköverkot ja suurjännitetekniikka fi
dc.programme.mcode S-18
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account