Kahdenkymmenen kV:n salamasyöksyjännitegeneraattorin kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hyvönen, Petri; TkL
dc.contributor.author Lehto, Anne-Mari
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:45:42Z
dc.date.available 2011-12-08T09:45:42Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1073
dc.description.abstract Suurjännitetesteillä tutkitaan ja todennetaan laitteiden jännitelujuusominaisuuksia. Käytettävät koejännitteet ovat aina laitteen suurinta käyttöjännitettä suurempia ja tarvittavat testit on määritelty eri standardeissa. Sopivan jännitelujuuden valintaan vaikuttaa mm. laitteen turvallisuus sekä kustannustekijät. Valinnan avuksi on kehitetty eristyskoordinaatio. Salamasyöksyjännite on impulssimainen salamaa simuloiva jännite, jota käytetään yhtenä koejännitteistä suurjännitetesteissä. Salamasyöksyjännite saadaan aikaiseksi syöksyjännitegeneraattorilla, jonka peruspiiri muodostuu tasajännitelähteestä, vastuksista sekä kondensaattoreista. TKK:n (Teknillinen Korkeakoulu) suurjännitelaboratoriossa olevilla syöksyjännitegeneraattoreilla pystytään tuottamaan yli 20 kV:n sekä alle 4 kV:n syöksyjännitteitä. Väliin jäävällä jännitealueella testaus on kuitenkin näillä laitteilla hankalaa, minkä vuoksi haluttiin rakentaa kyseisellä jännitealueella toimiva salamasyöksyjännitegeneraattori. Tämä diplomityö käsittelee TKK:lle rakennetun 20 kV:n salamasyöksyjännitegeneraattorin suunnittelua ja rakentamista. fi
dc.description.abstract High voltage testing is used to explore and confirm electric strength of devices. The test voltages are always higher than the operating voltages. The tests needed are specified in different standards. Selecting of the proper electric strength is influenced both by the safety issues and cost factors. Of help to this selecting there has been developed an insulation co-ordination. Lightning impulse voltage (LI) is used as one of the test voltages in high voltage testing. LI is generated by a lightning impulse generator, which basicly consists of a high voltage DC source, resistors and capacitors. With LI generators at High Voltage Laboratory of HUT (Helsinki University of Technology) it's possible to produce lightning impulse voltages under 4 kV or over 20 kV. However, testing within the voltage range between those is difficult with these equipments. Therefore it became necessary to build up a generator to produce voltages from 1 kV to 20 kV. This Thesis covers the devising of this 20 kV lightning impulse generator built at HUT. en
dc.format.extent ix, 74
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Kahdenkymmenen kV:n salamasyöksyjännitegeneraattorin kehittäminen fi
dc.title Devising a 20 kV Lightning Impulse Generator en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Sähkötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword impulse voltage generator en
dc.subject.keyword lightning impulse (LI) en
dc.subject.keyword high voltage testing en
dc.subject.keyword insulation co-ordination en
dc.subject.keyword syöksyjännitegeneraattori fi
dc.subject.keyword testaustekniikka fi
dc.subject.keyword salamasyöksyjännite fi
dc.subject.keyword eristyskoordinaatio fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-012024
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Power Systems and High Voltage Engineering en
dc.programme.major Sähköverkot ja suurjännitetekniikka fi
dc.programme.mcode S-18
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti; Prof.
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account