Sähkömagnettisen sironnan reunaintegraaliyhtälöiden numeriikasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sarvas, Jukka; Prof.
dc.contributor.author Kataja, Juhani
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:45:30Z
dc.date.available 2011-12-08T09:45:30Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1072
dc.description.abstract Tässä työssä johdetaan Stratton-Chu kaavoista ja niihin liittyvien potentiaalien raja-arvokaavoista lähtien EFIE, MFIE, CFIE ja Müllerin formulaatiot sähkömagneettisen sironnan integraaliyhtälöille. Näiden avulla rakennetaan C- ja MATLAB-ympäristössä RWG-elementtejä käyttäen numeeriset ratkaisuohjelmat EFIE, MFIE sekä CFIE-formulaatioille täysjohtavan kappaleen tapauksessa sekä Müllerin formulaatiolle dielektrisen kappaleen tapauksessa. Tämän toteutuksen avulla tutkitaan eri formulaatioiden käyttäytymistä numeerisesti. Erityisesti näytettiin numeerisesti pintaintegraaliyhtälöiden sisäresonanssi- ja matalan taajuuden ongelmien esiintyminen. Lisäksi näytettiin numeerisesti, että nämä ongelmat poistuvat sopivalla formulaatiolla. Lopuksi sirontayhtälön ratkaisijaa käytettiin pitkän kapean levyantennin muodon optimointiin antennin hyvän suuntaavuuden saavuttamiseksi. Tuloksena löydettiin muoto, joka on lähellä aikaisemmin tunnettua Landstorferin lanka-antennia sekä kaksi muuta muotoa, jotka poikkeavat huomattavasti Landstorferin antenneista. fi
dc.description.abstract The EFIE, MFIE, CFIE and Müller formulations for the surface integral equations were derived from the Stratton-Chu formulas and limit theorem of the double layer potential. Their numerical implementations were constructed using the RWG-elements in the C-language and MATLAB environments. EFIE, MFIE and CFIE were applied to a perfectly conducting scatterer, and the Müller formulation to a dielectric one. The interior resonance problem and low frequency breakdown were rediscovered and the remedies discovered earlier were also presented. The solver of the scattering problem was used to optimise the directivity of a long patch antenna. A shape was found that is similar to one found by Landstorfer for a wire antenna and two other shapes that differ noticeably from Landstrofer's antennas. en
dc.format.extent vii, 52
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Sähkömagnettisen sironnan reunaintegraaliyhtälöiden numeriikasta fi
dc.title On numerics of boundary integral equations in electromagnetic scattering en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Radio Science and Engineering en
dc.contributor.department Radiotieteen ja -tekniikan laitos fi
dc.subject.keyword EFIE en
dc.subject.keyword MFIE en
dc.subject.keyword CFIE en
dc.subject.keyword Müller formulation en
dc.subject.keyword antenna shape optimisation en
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-012018
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Electromagnetics en
dc.programme.major Sähkömagnetiikka fi
dc.programme.mcode S-96
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Nikoskinen, Keijo; Prof.
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account