Capacity of hybrid open-loop and closed-loop MIMO with channel uncertainty at transmitter

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tirkkonen, Olav; Prof.
dc.contributor.author Lu, Wei
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:45:18Z
dc.date.available 2011-12-08T09:45:18Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1071
dc.description.abstract Monen lähetin- ja vastaanotinantennin tekniikat (multiple-input multiple-output, MIMO) ovat olleet laajan kiinnostuksen kohteena langattomasa tietoliikenteessä. Ne lupaavat huomattavaa lisäystä tiedonsiirtokapasiteettiin ja -kantamaan ilman että joudutaan lisäämään kaistanleveyttä tai lähetystehoa. Avoimen kontrollisilmukan lähetysdiversiteettimenetelmillä, kuteen esimerkiksi ns. tila-aika koodeilla, voidaan saavuttaa suurin osa kanavan kapasiteetistä. Nämä koodit on suunniteltu olettaen, että lähettäjällä ei ole etukäteistietoa kanavasta. Tässä diplomityössä tutkitaan tapausta, jossa lähettäjällä on osittaista, mutta ei täydellistä etukäteistietoa kanavasta. Työssä tarkastellaan myös menetelmiä parantaa ennalta annettua koodia, kun otetaan huomioon kanavatiedon epäteydellisyys. Kanavatiedon epäteäydellisyyttä mallinnetaan tilastollisesti, käytettävissä olevan tiedon ja täsmällsen tiedon korrelaatiomatriisin kautta. Suorituskykymittarina käytetään ergodista keskinäisinformaatiota, mikä johtaa siihen, että ratkaistava optimointiongelma edellyttää numeerista ratkaisemista. Työssä kehitetään tehokas analyyttinen aproksimaatio, jota voidaan käyttää kun kanavakertoimet häipyvät riippumattomasti. Tuloksena olevaa yksinkertaista yhtälöä voidaan käyttää laskemaan korreloituneen Rice:n jakauman mukaan häipyvän vektorikanavan keskimääräinen kapasiteetti. Simulaatiotulokset osoittavat huomattava suorituskyvyn parantumista, kun verrataan tavanomaisiin lähetysmenetelmiin. Ehdotetun aproksimaation tarkkuus todennetaan vertaamalla numeerisiin tuloksiin. fi
dc.description.abstract Multiple-input and multiple-output (MIMO) technology has attracted attention in wireless communications, since it offers significant increases in data throughput and link range without additional bandwidth or transmit power. Open-loop transmit diversity techniques such as space-time coding can be used to achieve a large portion of the available capacity. However these codes are designed under the assumption that the transmitter has no knowledge about the channel. In this thesis, we consider the case when the transmitter has partial but not perfect knowledge about the channel. In addition, it is investigated how to improve a predetermined code so that the channel imperfection is taken into account. Imperfect knowledge of channel is modeled by using a statistical method to describe the correlation between the assumed and the true channel. Ergodic mutual information is chosen as the performance criterion. The resulting optimization problem can be solved numerically. In addition, an efficient approximation method is used for the special case of independently fading channel coefficients. This simple formula can be utilized for evaluating average capacity for correlated vector Rician channel. Simulation results demonstrate significant gain over conventional methods in a scenario with non-perfect channel knowledge. The accuracy of the capacity approximation method is also validated through the numerical results. en
dc.format.extent ix, 43
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Capacity of hybrid open-loop and closed-loop MIMO with channel uncertainty at transmitter en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword MIMO system en
dc.subject.keyword transmit diversity en
dc.subject.keyword feedback system en
dc.subject.keyword Rician channel capacity en
dc.subject.keyword MIMO-järjestelmä fi
dc.subject.keyword lähetysdiversiteetti fi
dc.subject.keyword takaisinkytkentä fi
dc.subject.keyword Rice:n kanavan kapasiteetti fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-012002
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Communications Engineering en
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Tirkkonen, Olav; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account