Learning Centre

Robots and the Future of Welfare Services – A Finnish Roadmap

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Niemelä, M., Heikkinen, S., Koistinen, P., Laakso, K., Melkas, H., & Kyrki, V. (eds.)
dc.date.accessioned 2021-04-29T09:00:08Z
dc.date.available 2021-04-29T09:00:08Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Niemelä, M., Heikkinen, S., Koistinen, P., Laakso, K., Melkas, H., & Kyrki, V. (eds.) (2021). Robots and the Future of Welfare Services – A Finnish Roadmap. Aalto University publication series CROSSOVER, 4/2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-0323-6
dc.identifier.isbn 978-952-64-0323-6 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4985 (electronic)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/107147
dc.description kirjoittajat: Kyrki, Ville; Aaltonen, Iina; Ainasoja, Antti; Heikkilä, Päivi; Heikkinen, Sari; Hennala, Lea; Koistinen, Pertti; Kämäräinen, Joni-Kristian; Laakso, Kalle; Laitinen, Arto; Lammi, Hanna; Lanne, Marinka; Lappalainen, Inka; Lehtinen, Hannu; Lehto, Paula; Leppälahti, Teppo; Lundell, Jens; Melkas, Helinä; Niemelä, Marketta; Parjanen, Satu; Parviainen, Jaana; Pekkarinen, Satu; Pirhonen, Jari; Porokuokka, Jaakko; Rantanen, Teemu; Ruohomäki, Ismo; Saurio, Riika; Sahlgren, Otto; Särkikoski, Tuomo; Talja, Heli; Tammela, Antti; Tuisku, Outi; Turja, Tuuli; Van Aerschot, Lina; Verdoja, Francesco; Välimäki, Kari
dc.description.abstract This roadmap summarises a six-year multidisciplinary research project called Robots and the Future of Welfare Services (ROSE), funded by the Strategic Research Council (SRC) established within the Academy of Finland. The objective of the project was to study the current and expected technical opportunities and applications of robotics in welfare services, particularly in care services for older people. The research was carried out at three levels: individual, organisational and societal. The roadmap provides highlights of the various research activities of ROSE. We have studied the perspectives of older adults and care professionals as users of robots, how care organisations are able to adopt and utilise robots in their services, how technology companies find robots as business opportunity, and how the care robotics innovation ecosystem is evolving. Based on these and other studies, we evaluate the development and use of robots in care for older adults in terms of social, ethical-philosophical and political impacts as well as the public discussion on care robots. It appears that there are many single- or limited-purpose robot applications already commercially available in care services for older adults. To be widely adopted, robots should still increase maturity to be able to meet the requirements of care environments, such as in terms of their ability to move in smaller crowded spaces, easy and natural user interaction, and task flexibility. The roadmap provides visions of what could be technically expected in five and ten years. However, at the same time, organisations’ capabilities of adopting new technology and integrating it into services should be supported for them to be able to realise the potential of robots for the benefits of care workers and older persons, as well as the whole society. This roadmap also provides insight into the wider impacts and risks of robotization in society and how to steer it in a responsible way, presented as eight policy recommendations. We also discuss the ROSE project research as a multidisciplinary activity and present lessons learnt. en
dc.description.abstract Tämä tiekartta tiivistää kuusi vuotta kestäneen strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman monitieteisen tutkimushankkeen Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus, jonka keskeisenä tavoitteena oli arvioida robotiikan tarjoamia teknisiä mahdollisuuksia ja niiden soveltamista ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen tuotannossa sekä samalla arvioida alan kehittymistä lähitulevaisuudessa. Tutkimusta on tehty kolmella tasolla: yksilön, organisaation ja yhteiskunnan. Tiekartassa keskitymme erityisesti ikäihmisten hoito- ja hoivapalveluihin ja tarkastelemme ikäihmisiä ja vanhuspalveluiden ammattilaisia robottien käyttäjinä sekä hoito- ja hoivaorganisaatioita teknologian hyödyntäjinä. Analysoimme teknologiayritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja luomme kuvan alan kehittyvästä innovaatioekosysteemistä ja robotiikan roolista sen osana. Olemassa olevan tutkimustiedon ja projektin yhteydessä tehtyjen omien tutkimusten ja kokeilujen varassa arvioimme palvelurobottien hyödyntämiseen ja kehittämiseen liittyviä sosiaalisia, eettis-filosofisia ja poliittisia vaikutuksia ja sekä robotteihin liittyvää julkista keskustelua. On osoittautunut, että robotiikka teknologiana on edelleen monelta osin epäkypsää ikäihmisten palveluissa sovellettavaksi. Tämän hetken toimivat sovellukset ovat hyvin rajattuja käyttötarkoitukseltaan. Visioimme sitä, mikä on todennäköisesti teknisesti mahdollista viiden ja kymmenen vuoden kuluttua. Jotta robotiikan hyödyt realisoituvat, samaan aikaan tulee tukea organisaatioiden kykyä ottaa uutta teknologiaa käyttöön ja kytkeä se osaksi palvelutuotantoa. Tarkastelemme laajemmin robotisaation vaikutuksia ja riskejä yhteiskunnassa ja miten sitä tulisi luotsata vastuullisesti. Esitämme politiikkasuosituksia ja uusia tutkimussuuntia kohti kestävää robotisaatiota. Lopuksi pohdimme hankkeen monitieteistä luonnetta. fi
dc.format.extent 72
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series CROSSOVER en
dc.relation.ispartofseries 4/2021
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Robots and the Future of Welfare Services – A Finnish Roadmap en
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Sähkötekniikan ja automaation laitos fi
dc.contributor.department Department of Electrical Engineering and Automation en
dc.subject.keyword welfare en
dc.subject.keyword services en
dc.subject.keyword automation en
dc.subject.keyword robots en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-64-0323-6
dc.type.dcmitype text en
dc.contributor.lab Robots and the Future of Welfare Services en
local.aalto.formfolder 2021_04_29_klo_10_01


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics