Learning Centre

Analyysi: Julkishallinnolla on tärkeä rooli kestävyysmurrosten kehittymisessä - Oppia MaaS-liikennepalveluiden alkuvaiheista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kivimaa, Paula
dc.contributor.author Järvenreuna, Vera
dc.contributor.author Hildén, Mikael
dc.contributor.author Temmes, Armi
dc.date.accessioned 2021-04-22T09:00:07Z
dc.date.available 2021-04-22T09:00:07Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.isbn 978-952-64-0345-8 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4802 (electronic)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/107015
dc.description.abstract Julkishallinnolla on keskeinen rooli vauhdittamassa Suomea kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta. Kestävyysmurros edellyttää, että yhteiskuntamme sosio-tekniset järjestelmät, kuten energian ja ruoan tuotanto ja kulutus sekä liikenne ja teollisuus, muuttuvat perusteellisesti siten, että niiden toiminta aiheuttaa nykyistä vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Samalla näiden järjestelmien vaikutukset muuttuvat aiempaa oikeudenmukaisemmiksi. Kestävyysmurrosta edistämään tarvitaan monia rinnakkaisia toimia. Politiikkastrategiat ja -ohjauskeinot, jotka ovat rakentuneet perinteisten sosioteknisten järjestelmien ympärille, eivät yksinään riitä käynnistämään järjestelmätason muutosta. Tarvitaan myös politiikkakokeiluja ja laaja-alaisia instituutionaalisia muutoksia, jotka vaikuttavat eri toimijoiden edellytyksiin toteuttaa uusia ratkaisuja. Smart Energy Transition -hankkeessa tutkittiin MaaS-liikennepalvelujen (Mobility-asa- Service) kehitystä Suomessa kestävyysmurroksiin tähtäävän innovaatiopolitiikan näkökulmasta (Kivimaa & Rogge 2020). MaaS-liikennepalveluilla viitataan uuteen tapaan ajatella liikkumista, jossa yksityisautoilua korvataan yksityisillä ja/tai julkisilla jaetuilla liikennepalveluilla. MaaS-palvelut voivat olla esimerkiksi vertaispalveluja, matkaketjuja ja muita palvelukokonaisuuksia yhdistäviä palvelupaketteja. MaaS on tärkeä osa tulevaisuuden älykästä ja kestävää liikennejärjestelmää. MaaSliiketoiminta on Suomessa kehittynyt tietyillä osa-alueilla; esimerkiksi yhteiskäyttöautojen markkinat ovat kasvaneet. Sen sijaan kokonaispalvelut, joissa asiakas voi joustavasti räätälöidä itselleen saman palvelualustan kautta juuri tietyssä hetkessä tarvitsemansa palvelun, eivät ole vielä laajemmin levinneet. Suomi on yksi maailman johtavista maista kansallisen liikenne- ja viestintäpolitiikan uudistamisessa, erityisesti älykkäisiin liikennejärjestelmiin ja MaaS-palveluihin kytkeytyen. Tutkimustuloksemme julkisen hallinnon toimien myönteisistä vaikutuksista MaaS-liiketoiminnan alullepanoon ja kehitykseen tarjoavat oppeja siitä, kuinka valtio ja kunnat voivat edistää kestävyysmurroksen kehittymistä myös muilla sektoreilla. Ehdotamme tämän pohjalta seitsemää keinoa, joiden avulla julkinen sektori voi vauhdittaa kestävyysmurroksen alkuvaiheita. Valotamme ehdotettuja toimia MaaSliikennepalveluiden kehityksestä nousseiden esimerkkien avulla. fi
dc.format.extent 8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS fi
dc.relation.ispartofseries 5/2021
dc.subject.other not yet classified en
dc.title Analyysi: Julkishallinnolla on tärkeä rooli kestävyysmurrosten kehittymisessä - Oppia MaaS-liikennepalveluiden alkuvaiheista fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword julkinen hallinto fi
dc.subject.keyword liikennepalvelut fi
dc.subject.keyword kestävyysmurros fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-64-0345-8
dc.type.dcmitype text en
dc.contributor.lab Smart Energy Transition fi
local.aalto.formfolder 2021_04_21_klo_13_49
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics