Learning Centre

Smart Energy Transition -hankkeen vaikuttavuusraportti

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Temmes, Armi
dc.contributor.author Ohrling, Tiina
dc.contributor.author Hyysalo, Sampsa
dc.date.accessioned 2021-04-20T09:00:07Z
dc.date.available 2021-04-20T09:00:07Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.isbn 978-952-64-0330-4 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4802 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4799 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/107000
dc.description.abstract Smart Energy Transition –hanke (SET) on tutkinut globaalin energiamurroksen tuomia mahdollisuuksia Suomen kestävän kasvun rakentamisessa. Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke on toiminut vuosina 2015- 2021. Tässä raportissa kuvataan SET-hankkeen aikaansaamaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta kertomuksin siitä, miten hankekonsortio on rakentanut vaikuttavuutta ja miten vaikutukset konkreettisesti ilmenevät. Raportissa pohditaan myös, mitä oppeja hankkeen toimintaperiaatteista ja käytännöistä voitaisiin yleistää erityisesti yliopistotutkimuksen vaikuttavuuden kehittämiseksi. Käynnissä on globaali energiamurros, joka mullistaa energiajärjestelmän vanhat säännöt, muuttaa toimijoiden rooleja ja siirtää toimialojen rajoja. Hankkeen kokonaistavoite on ollut tutkia, sekä auttaa päätöksentekijöitä ja yrityksiä ymmärtämään murrosta ja hyödyntämään sen tuomia mahdollisuuksia. Monitieteinen hankekonsortio on tutkinut murrosta teknologian, liiketoiminnan, politiikka-analyysin ja kokeiluista oppimisen näkökulmista sekä yhteiskehittelyn menetelmin. SET-hanke on vahvistanut julkisen sektorin, sekä muiden energia-alan keskeisten toimijoiden osaamista murrosareenaprosessin myötä, sekä tiivillä vuorovaikutustyöllä. SET-konsortion kädenjälki voidaan nähdä konkreettisissa politiikkaprosesseissa, kuten kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa, keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa (Kaisu), Marinin hallitusohjelmassa sekä VNK:n Kokeileva Suomi -yksikön työssä. Lukuisten toimijoiden vaikutuksesta Suomen energia- ja ilmastopolitiikassa korostuvat hankkeen päättyessä aiempaa vahvemmin murroksen luomat mahdollisuudet sen sijaan, että yksinomaan keskityttäisiin EU:n asettamien ilmastovelvoitteiden täyttämiseen. Elinkeinoelämän osalta SET-hanke on edistänyt uuden ja puhtaan liiketoiminnan kehittymistä raivaamalla aurinkoenergian hallinnollisia esteitä, viitoittamalla tietä visiolla fossiilittomasta kaukolämmöstä, sekä tuottamalla puolueetonta tietoa energiamarkkinoiden uusista ratkaisuista. Osaltaan hankkeen vaikutuksesta, positiiviset odotukset energia-alan uusia ratkaisuja kohtaan ovat vahvistuneet, sekä eri markkinatoimijoiden näkemykset ovat lähentyneet ja konkretisoituneet. Liikehdintä on kasvanut useilla uusilla liiketoimialoilla, mm. uusiutuvan energiantuotannon, energiatehokkuuden, sekä kulutusjouston saralla. Hankkeen aikana monien energia-alan keskeisten yritysten strategiat, ovat muuttuneet kunnianhimoisemmiksi sekä uusia ratkaisuita korostaviksi. fi
dc.format.extent 72
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS fi
dc.relation.ispartofseries 3/2021
dc.subject.other Energy en
dc.title Smart Energy Transition -hankkeen vaikuttavuusraportti fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword Energiamurros fi
dc.subject.keyword uusiutuva energia fi
dc.subject.keyword murrosareena fi
dc.subject.keyword vaikuttavuus fi
dc.subject.keyword tutkimushanke fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-64-0330-4
dc.type.dcmitype text en
dc.contributor.lab Smart Energy Transition -hanke fi
local.aalto.formfolder 2021_04_19_klo_14_49
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse