Learning Centre

Partitioning and macromodel-based model-order reduction for RLC circuits

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Roos, Janne
dc.contributor.advisor Honkala, Mikko
dc.contributor.author Miettinen, Pekka
dc.date.accessioned 2021-04-15T13:11:38Z
dc.date.available 2021-04-15T13:11:38Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/106740
dc.description.abstract This thesis details research and development of partitioning-based model-order reduction (MOR) for linear RLC circuits. Additionally, nonlinear circuits can be processed by extracting the linear RLC parts from the complete circuit. By using reduction, large circuits can be approximated with smaller circuits to speed up and help their simulation. Using partitioning in MOR to first partition the circuit into subcircuits makes it possible to use simple low-order approximations (macromodels) per each partition. On the other hand, when the approximated partitions are recombined after the reduction, high accuracy can be reached, if the original partitions are small. By using low-order macromodels, numerical problems typical to direct (outdated) high-order methods can be avoided and, thanks to partitioning, hierarchical analysis can he applied in a natural manner to further facilitate the reduction process. It is shown, in this thesis that by combining partitioning, low-order approximation, and the hierarchical approach, robust MOR algorithms can be obtained. First, two realizable MOR methods suitable for RC (-circuit)-in -RC (-circuit)-out and RL-in -RL-out reduction are presented. Then, a general-purpose, RLC-in -RLC-out MOR method, PartMQR, is presented. Comparison to existing MOR techniques is discussed with each method. Here, it is shown that the presented methods are well comparable with or clearly outperform the existing approaches for the cases shown. en
dc.description.abstract Tämä opinnäyte käsittelee piirijakoon perustuvaa lineaaristen RLC-piirien malliredusointia. Lineaaristen piirien lisäksi epälineaarisia piirejä voidaan redusoida käsittelemällä näistä ainoastaan lineaariset osat. Malliredusoinin avulla suurikokoisia piirejä voidaan approksimoida pienemmillä piireillä, jolloin näiden simulointia saadaan helpotettua ja nopeutettua. Piirijakoa hyödyntämällä malliredusoinnissa voidaan jokaista piirijaon tuottamaa alipiiriä kohti käyttää matalan asteluvun approksimaatiota (makromallia). Toisaalta, kun nämä alipiirit approksimaation jälkeen liitetään takaisin yhteen, on saatu kokonaisapproksimaatio huomattavasti tarkempi kuin yksittäistä lohkoa vastaava approksimaatio. Käyttämällä matalan asteluvun makromalleja vältytään samalla numeerisilta ongelmilta, jotka johtuvat korkean asteluvun mallinnuksesta. Piirijaon avulla päästään lisäksi hyödyntämään hierarkkisen analyysin etuja luontaisella tavalla. Työssä osoitetaan, että yhdistämällä piirijako, matalan asteluvun approksimaatio, ja hierarkkinen analyysi, voidaan saavuttaa erittäin tehokkaita malliredusointialgoritmeja. Esitellyistä malliredusointimenetelmistä kaksi ensimmäistä soveltuu RC- tai RL-piirien erikoistapauksiin, kun taas kolmas, PartMOR, soveltuu yleiselle RLC-piirin tapaukselle. Menetelmät ovat tyypiltään sellaisia, että ne tuottavat tuloksenaan valmiita, redusoituja RC/RL/RLC piirikuvauksia. Jokaista esitettyä malliredusointimenetelmää verrataan vastaaviin, olemassa oleviin malliredusointimenetelmiin ja osoitetaan, että työssä esitetyt menetelmät ovat tehokkuudeltaan joko vastaavia tai selvästi parempia kuin verrokkimenetelmät kyseisissä tapauksissa. fi
dc.format.extent [13] + 29 s. + liitt. 40
dc.language.iso en en
dc.title Partitioning and macromodel-based model-order reduction for RLC circuits en
dc.title Piirijakoon ja makromalleihin perustuva mallireduktio RLC-piireille fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword circuit simulation en
dc.subject.keyword piirisimulointi fi
dc.subject.keyword interconnect modeling en
dc.subject.keyword sähköisten kytkentöjen mallinnus fi
dc.subject.keyword model-order reduction en
dc.subject.keyword malliredusointi fi
dc.subject.keyword hierarchical analysis en
dc.subject.keyword hierarkinen analyysi fi
dc.subject.keyword circuit partitioning en
dc.subject.keyword piirijako fi
dc.subject.keyword RLC en
dc.subject.keyword RLC fi
dc.subject.keyword RC en
dc.subject.keyword RC fi
dc.subject.keyword RL en
dc.subject.keyword RL fi
dc.subject.keyword PartMOR en
dc.subject.keyword PartMOR fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202104156030
dc.programme.major Teoreettinen sähkötekniikka fi
dc.programme.mcode S-55 fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Valtonen, Martti
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_04878
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 40055
dc.type.okm G3 Lisensiaatintutkimus
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics