Epälineaarinen vahvistussärö yhteistoiminnallisissa OFDM-järjestelmissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Gregorio, Fernando; TkT
dc.contributor.author Razo Sarmina, Jose Victor del
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:44:10Z
dc.date.available 2011-12-08T09:44:10Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1066
dc.description.abstract OFDM (Orthogonal frequency division multiplexing) on lupaava langattoman tietoliikenteen teknologia johtuen sen hyvästä suorituskyvystä monitieympäristössä. Yhteistoiminnallisen tiedonvälityksen tekniikka on nykyisin jatkuvan tutkimuksen kohteena. Se hyödyntää muiden päätteiden antenneja virtuaalisen moniantennijärjestelmän luomiseen mahdollistaen moniantennijärjestelmille ominaisia kapasiteettihyötyjä. Tässä diplomityössä tutkitaan epälineaarista vahvistussäröä, kun näitä molempia tekniikoita käytetään yhdessä. Ensimmäiset kappaleet käsittelevät OFDM-järjestelmien ja epälineaaristen OFDM-järjestelmien särön sekä yhteistoiminnallisen tiedonvälityksen taustoja. Yhteistoiminnallisten OFDM-järjestelmien suorituskykyä mitataan simulaatioiden avulla epälineaarisen särön vaikuttaessa. Suorituskykyä mitataan bittivirhesuhteena käyttäen epäyhteistoiminnallista ja lineaarista yhteistoiminnallista järjestelmää vertailukohteena. Lisäksi särötermi myös analysoidaan. Systeemimalli sisältää epälineaarisen vahvistuksen välittimessä, jota mallinnetaan elektronisella tehovahvistimella. Lopuksi esitellään ja testataan tekniikka järjestelmän suorituskyvyn parantamiseen optimoimalla maksimisuhdeyhdistintä. Se optimoidaan mallintamalla vahvistussäröä normaalijakaumalla. Lisäksi esitellään ja testataan yhteistoiminnallisille järjestelmille sopiva tehovahvistimen epälineaarisuuden poistotekniikan muunnelma, jolla saadaan lähellä lineaarista tapausta olevia tuloksia. fi
dc.description.abstract Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) is a promising technique for wireless communications because of its good performance under multipath environments. The concept of cooperative communications is currently under constant research. It uses antennas of other terminals to create virtual multiple input multiple output (MIMO) systems, providing capacity gains similar to those of MIMO systems. This thesis studies the issue of nonlinear amplifier distortion when these two techniques are used together. The first chapters give a background on OFDM systems, nonlinear distortion in OFDM systems, and Cooperative Communications. The performance of OFDM cooperative systems under nonlinear distortion are measured by simulations. The performance is measured in terms of BER using a non-cooperative system and a linear cooperative system as references. In addition, the distortion term is also analysed. The system model includes a non-linear amplifier at the relay, modelled as a solid state power amplifier (SSPA). A technique for improving the performance of the system, by optimising the maximum ratio combiner (MRC), is introduced and tested. The MRC is optimised by modelling the distortion noise as Gaussian. Also, a modification to the power amplifier nonlinearity cancellation (PANC) technique, suitable to cooperative systems, is introduced and tested, showing results close to the linear case. en
dc.format.extent xviii, 115
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Epälineaarinen vahvistussärö yhteistoiminnallisissa OFDM-järjestelmissä fi
dc.title Nonlinear amplifier distortion in cooperative OFDM systems en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Signal Processing and Acoustics en
dc.contributor.department Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos fi
dc.subject.keyword power amplifier en
dc.subject.keyword nonlinearity en
dc.subject.keyword OFDM en
dc.subject.keyword cooperative communications en
dc.subject.keyword relay en
dc.subject.keyword amplify and forward en
dc.subject.keyword tehovahvistin fi
dc.subject.keyword epälineaarisuus fi
dc.subject.keyword OFDM fi
dc.subject.keyword yhteistoiminnallinen viestintä fi
dc.subject.keyword välitin fi
dc.subject.keyword vahvistus ja edelleenlähetys fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-011957
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Signal Processing en
dc.programme.major Signaalinkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-88
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Wichman, Risto; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_37644
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 36234
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse