Kivi kaiutinkotelomateriaalina

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Karjalainen, Matti; Prof.
dc.contributor.author Reuna, Teemu
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:42:48Z
dc.date.available 2011-12-08T09:42:48Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1060
dc.description.abstract Diplomityössä tutkitaan kotelomateriaalin vaikutusta kaiuttimen kykyyn toistaa ääntä. Tarkoituksena on selvittää, miten kivimateriaali soveltuu kotelomateriaaliksi. Tutkimusta varten hankittiin mallikaiutin, jonka pohjalta tehtiin prototyyppikotelo kivestä. Prototyypin materiaaliksi valittiin yksi kolmesta tutkittavasta kivilajista. Tätä valintaa varten kiville tehtiin moodianalyysi, jossa apuna käytettiin Pronyn menetelmää. Kivilevyjen moodikäyttäytymistä tarkasteltiin mittaamalla niiden kiihtyvyysvasteet ja analysoimalla näitä vasteita. Tutkimuksessa käytiin läpi myös kaiuttimen teoriaa, etenkin kaiutinkoteloon liittyvää teoriaa. Kokonaiskuvaa kaiuttimen toiminnasta tarkastellaan akustisen virtapiirianalogian avulla. Prototyypin materiaalia valittaessa ei moodianalyysistä juurikaan ollut apua, sillä kivilevyjen tulokset olivat hyvin samankaltaisia. Päätös materiaalista tehtiinkin tiheyden perusteella. Prototyypin ja mallikaiuttimen vertailu tehtiin vertailemalla kaiuttimien taajuus- ja tehovasteita sekä vertailemalla koteloiden kiihtyvyysvasteita. Suurta eroa kaiuttimien vasteissa ei ollut. Merkittävimmät poikkeamat syntyivät prototyyppikotelon etulevystä, jonka muoto poikkesi hieman mallikaiuttimen muodosta. Kaiutinkotelomateriaalina kivi on kuitenkin hyvä. Tosin kustannussyistä johtuen sitä kannattaa käyttää lähinnä vain arvokkaammissa kaiuttimissa, joissa kotelon hinta on järkevässä suhteessa muihin komponentteihin. fi
dc.description.abstract This Master's thesis studies the effect of loudspeaker enclosure material on the sound produced by the loudspeaker. The idea is to find out, if stone materials are usable as loudspeaker enclosure materials. For the study a model loudspeaker is bought. From this model a prototype loudspeaker is built from stone. Three species of stone are studied and the material for the prototype is selected from these. To aid this selection, mode analysis is done on the stone materials. Prony's method is applied in the analysis. The modal behaviours of the stone materials are studied by measuring their acceleration responses and analyzing these responses. The thesis introduces also loudspeaker theory especially that of the loudspeaker enclosure. The big picture of loudspeaker functionality is clarified with the acoustic circuit theory. The mode analysis was not much of a help when doing the decision on the prototype material, mainly because the measurement results were so similar among the stone materials. The decision was made based on the density of the material. The comparision between the model and the prototype loudspeakers was based on frequency responses and power spectra of the loudspeakers. Also the acceleration responses of the loudspeaker cabinets were compared. No major differences were found on these measurements. The most notable differences were due to the front panel of the prototype that differed in shape from the model's baffle. Stone is a good loudspeaker enclosure material. Though because its high cost it shoud be used in relatively expensive loudspeakers. This way the price of the enclosure would be reasonable compared to the other parts of the loudspeaker. en
dc.format.extent xiii, 62
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Kivi kaiutinkotelomateriaalina fi
dc.title Stone as Loudspeaker Enclosure Material en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Signal Processing and Acoustics en
dc.contributor.department Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos fi
dc.subject.keyword loudspeaker enclosure material en
dc.subject.keyword mode analysis en
dc.subject.keyword Prony's method en
dc.subject.keyword frequency response en
dc.subject.keyword diffraction en
dc.subject.keyword bracing en
dc.subject.keyword damping material en
dc.subject.keyword acoustic circuit theory en
dc.subject.keyword kaiutinkotelomateriaali fi
dc.subject.keyword moodianalyysi fi
dc.subject.keyword Pronyn menetelmä fi
dc.subject.keyword taajuusvaste fi
dc.subject.keyword diffraktio fi
dc.subject.keyword tukirakenteet fi
dc.subject.keyword vaimennusmateriaali fi
dc.subject.keyword akustinen virtapiirianalogia fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-011892
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Karjalainen, Matti; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account