Learning Centre

Uudet sähköuuni- ja hybriditeknologiat teräksen valmistuksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kekkonen, Marko
dc.contributor.author Koskelainen, Riikka
dc.date.accessioned 2021-04-14T20:49:42Z
dc.date.available 2021-04-14T20:49:42Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/106084
dc.description.abstract Työn tarkoituksena oli koota tietoa teräksen valmistuksessa käytettävistä prosesseista, lähinnä sähköuuni- ja hybriditeknologioista, myöhemmin laadittavaa simulointimallia varten. Työ on osa Tekesin ja Rautaruukki Oyj:n rahoittamaa "Raudan ja teräksen valmistusmenetelmät 2010 - Steelmaking MMX" -projektia, joka kuuluu osana "Metallurgian mahdollisuudet" -teknologiaohjelmaan. Kirjallisuusviitteet koottiin suorittamalla tietokantahakuja pääasiassa Teknillisen korkeakoulun kirjaston tietokannasta sekä kansainvälisestä Metadex -tietokannasta. Myös internetin lukuisia terästeollisuutta käsitteleviä laajoja sivustoja käytettiin soveltuvin osin tiedon haussa. Suorilla kontakteilla yrityksiin saatiin esitteitä ja artikkeleita pääasiassa jo kaupallisista prosesseista. Työssä on ensin kuvattu käsiteltävät teräksenvalmistusteknologiat, niiden toimintaperiaatteet ja kehityksen vaiheet. Kaupallisten sovellusten ohella on käsitelty muutamia vaihtoehtoisempia teknologioita, jotka ovat vasta suunnitteluasteella. Oleelliset raaka-aine-, energia- ja ympäristönäkökohdat on pyritty tuomaan esiin. Teknologioista koottiin tietoa tarkastelemalla niiden kulutuslukuja tuotettavaa terästonnia kohden sekä sitä kautta laskemalla terästonnin tuotantokustannukset. Nämä luvut on esitetty prosessikohtaisesti. Yhteenvedossa prosesseja verrataan toisiinsa tarkastellen niiden kokonaisenergiankulutusta. Sanalliseen yhteenvetoon on koottu prosesseista oleellinen ottaen huomioon tekijät, jotka eivät näy suoraan kustannustaulukossa. Eri teknologioita vertailtaessa on huomioitava niiden riippuvuus olosuhteista, hintatasosta sekä raaka-aineiden ja energian saatavuudesta. Tuotteiden asettamia vaatimuksia esim. raaka-aineen suhteen ei ole yksityiskohtaisemmin tarkasteltu. fi
dc.format.extent 91
dc.language.iso fi en
dc.title Uudet sähköuuni- ja hybriditeknologiat teräksen valmistuksessa fi
dc.title New electric arc furnace and hybrid furnace technologies in steelmaking en
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Materiaali- ja kalliotekniikan osasto fi
dc.subject.keyword electric arc furnace en
dc.subject.keyword valokaariuuni fi
dc.subject.keyword scrap based steelmaking en
dc.subject.keyword romupohjainen teräksen valmistus fi
dc.subject.keyword production costs en
dc.subject.keyword valmistuskustannukset fi
dc.subject.keyword raw materials en
dc.subject.keyword raaka-aineet fi
dc.subject.keyword energy en
dc.subject.keyword energia fi
dc.subject.keyword environment en
dc.subject.keyword ympäristö fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202104145374
dc.programme.major Metallurgia fi
dc.programme.mcode Mak-37 fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Holappa, Lauri
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_76633
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 16023
dc.type.okm G3 Lisensiaatintutkimus
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics