Testing the performance of a commercial active network measurement platform

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Luoma, Marko; TkL
dc.contributor.author Heikkinen, Timo-Pekka
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:42:36Z
dc.date.available 2011-12-08T09:42:36Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1059
dc.description.abstract Diplomityössä testataan ja mitataan yhden kaupallisen aktiivimittausalustan suorituskyky ja tarkkuus. Myös alustan kyky havaita tiettyjä tapahtumia tietoverkoissa testataan. Testeissä on mukana kaksi erityyppistä alustaan kuuluvaa mittalaitetta: alhaisen suorituskyvyn Brix 100 Verifier ja tehokkaampi Brix 1000 Verifier. Testauksen tuloksena voidaan sanoa, että molemmat mittalaitetyypit soveltuvat hyvin kiertoaikaviiveen mittaamiseen. Yhdensuuntaisen viiveen mittaukseen Brix 100 ei sovellu etenkään mitattaessa alhaisia viivetasoja (∼1ms). Ulkoista synkronisointilähdettä, kuten GPS-kelloa, käytettäessä Brix 1000 -mittalaitetta voidaan käyttää myös yhdensuuntaisen viiveen mittaamiseen. Mittausalusta havaitsee verkossa tapahtuvat kuormitustilanteet ja reititinviat, mutta se ei kykene havaitsemaan lyhyitä alle sekunnin mittaisia katkoja. Työn teoriaosassa esitellään joitain tunnettuja aktiivimittausmekasimeja ja -metodeja sekä pureudutaan aktiivimittauksiin ja niiden ongelmakohtiin yleisellä tasolla. Lisäksi työssä esitellään tunnettuja akateemisia aktiivimittaukseen liittyviä projekteja. fi
dc.description.abstract In this thesis, a commercial active network measurement platform is tested for performance and accuracy. The platform is also tested for ability to detect certain events in networks. Two types of measurement probes are tested: the low performance Brix 100 Verifier and the high performance Brix 1000 Verifier. It is found that both platform's measurement probe types are accurate when measuring round-trip delay, but do not perform nearly as well when measuring one-way delay. External synchronization, such as GPS, helps the Brix 1000 Verifier to reach sub-millisecond measurement accuracy. As Brix 100 Verifiers do not support external synchronization, their accuracy is suitable only for measuring one-way delays larger than a few milliseconds. The platform is able to detect sudden high load levels and router failures in a network, but fails to detect short (sub-second) link breaks. In the theory part of this thesis, some well known active measurement methods and mechanisms are presented. Also, challenges related to active measurement are discussed and some of the recent major academic active measurement projects are introduced. en
dc.format.extent xi, 80
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Testing the performance of a commercial active network measurement platform en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword active measurement en
dc.subject.keyword network en
dc.subject.keyword packet loss en
dc.subject.keyword delay en
dc.subject.keyword available bandwidth en
dc.subject.keyword Brix en
dc.subject.keyword verifiers en
dc.subject.keyword aktiivimittaukset fi
dc.subject.keyword tietoverkko fi
dc.subject.keyword pakettihukka fi
dc.subject.keyword viive fi
dc.subject.keyword vapaa kaistanleveys fi
dc.subject.keyword Brix Verifier fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-011887
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Networking Technology en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kantola, Raimo; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account