Aktiivisen äänenhallintajärjestelmän simulaatiomallin kehittäminen ja validointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Antila, Marko; TkL
dc.contributor.author Lankila, Antti
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:42:23Z
dc.date.available 2011-12-08T09:42:23Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1058
dc.description.abstract Aktiivisen äänenhallintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus vaatii akustiikan, mekaniikan ja elektroniikan osaamista. Nykyiset tietokoneet mahdollistavat aktiivisten äänenhallintajärjestelmien simuloinnin, joten on mahdollista sekä säästää suunnittelutyön resursseja että tutkia syvällisemmin järjestelmän riippuvuuksia simulaatiomallien avulla. Järkevin tapa toteuttaa simulaatiomalli riippuu käyttötarkoituksesta ja lähtökohdista. Simulaatiomallin kehittäminen jakautuu kahteen osaan – melun ja vastaäänen mallintamiseen. Melu on mallinnettava, mikäli vaimennettavaa ympäristöä herätteineen ei ole olemassa. Äänenhallintajärjestelmän tuottamaan vastaääntä ei voida simuloida ilman tarkkaa tietoa melusta. Vastaäänen mallintamisessa on mallinnettava säätöjärjestelmä ja sen vuorovaikutus akustisen ympäristön kanssa. Aktiivisen äänenhallinnan sovelluksissa anturit voidaan harvoin sijoittaa kuulijan korvien välittömään läheisyyteen. Tästä syystä on usein hyödyllistä tutkia sitä, miten erilaiset anturi- ja kaiutinpaikat vaikuttavat korvalla kuultavaan ääneen. Tässä diplomityössä mallinnetaan olemassa oleva yksikanavainen myötäkytketty äänenhallintajärjestelmä ja tutkitaan simulaatiomallin ja mittauksen vastaavuutta muuttuvalla meluherätteellä eri tarkkailupisteissä. Simulaatiomalli kehitetään MATLAB Simulink ympäristöön. Säätöjärjestelmänä käytetään digitaalista signaaliprosessoria. fi
dc.description.abstract Nowadays computers are able to simulate active noise control systems, so it is possible to save costs and research the systems more deeply with simulation models. The development of an ANC simulation model can be divided into two parts: the modelling of primary noise and the modelling of secondary, or counter, noise. The noise made by the ANC system can be modelled only if we have the information of primary noise. For successful simulation of secondary noise, we have to model the control system and its interaction with the surrounding acoustical space. In ANC applications, sensors can seldom be placed near the listeners ears. In that sense, it is valuable to inspect the effect of transducer locations on the total noise at the listener's ears. In this thesis, a simulation model for an ANC system with a one-channel tonal feedforward control system is developed and verified through comparative simulations and measurements in separate observation points. The noise excitation used in the verification phase is tonal and it has dynamic frequency content. The simulation model has been developed in MATLAB Simulink environment. The control system has been coded in a digital signal processor. en
dc.format.extent vii, 60
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Aktiivisen äänenhallintajärjestelmän simulaatiomallin kehittäminen ja validointi fi
dc.title Simulation model for an Active Noise Control system : development and validation en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Signal Processing and Acoustics en
dc.contributor.department Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos fi
dc.subject.keyword Active Noise Control en
dc.subject.keyword simulation model en
dc.subject.keyword modelling en
dc.subject.keyword control system en
dc.subject.keyword aktiivinen äänenhallinta fi
dc.subject.keyword simulaatiomalli fi
dc.subject.keyword mallinnus fi
dc.subject.keyword säätöjärjestelmä fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-011875
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account