Terveydenhuollon vuosittaisten kustannusten ennustettavuus kuntanäkökulmasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Alho, Antti; DI
dc.contributor.author Malmström, Tomi
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:40:53Z
dc.date.available 2011-12-08T09:40:53Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1051
dc.description.abstract Small municipalities have difficulties to prepare to fluctuation of healthcare expenses in Finland. Especially fluctuation of hospital care expenses may be very remarkably. The main objective of this study is to clarify the predictability of annual healthcare expenses. Predictability of annual healthcare expenses is examined through the effect of expensive patients. Time series are used to analyze fluctuation of annual healthcare expenses. Research data have been gathered from municipalities of Vantaa, Kalajoki and Kuusamo. Findings of data gathered from Vantaa are compared to Kalajoki and Kuusamo. Simulated municipalities are used to analyze the effect of municipality's size to fluctuation of annual healthcare expenses. There are specific illnesses which are rare, hard to predict and expensive. These illnesses have a great effect on the fluctuation of hospital care expenses. Excluding these illnesses it is possible to predict annual healthcare expenses also in small municipalities. Larger population makes predictability better. Already a population of 10 000 considerably diminishes the significance of very expensive illnesses. Insurance can be used to prepare to the very expensive patients. Insurance pool used in Finland is not certainly equal to all small municipalities. By developing new insurance systems the position of small municipalities can be improved. New insurance systems could help municipalities to cope with surprising expenses of hospital care patients. en
dc.description.abstract Pienen kunnan on vaikea varautua terveydenhuollon vuosittaisten kustannusten vaihteluun. Etenkin erikoissairaanhoidon osalta kustannusten vaihtelu saattaa olla erittäin merkittävää. Tämän tutkimuksen päätavoite on selventää kunnan vuosittaisten terveydenhuollon kustannusten ennustettavuutta. Kustannusten ennustettavuutta lähestytään erikoissairaanhoidon kalliiden potilaiden vaikutuksen kautta. Koko terveydenhuollon vuosittaisten kustannusten vaihtelua tarkastellaan aikasarjoja hyväksi käyttäen. Tutkimuksen aineisto on kerätty Vantaalta, Kalajoelta ja Kuusamosta. Vantaan aineistosta löydettyjä tuloksia verrataan Kalajoen ja Kuusamon vastaaviin. Kuntakoon merkitystä on tutkimuksessa selvitetty käyttämällä simuloituja kuntia apuna. Kunnan erikoissairaanhoidon kustannusten vaihteluun vaikuttaa merkittävästi tietyt kalliit, harvinaiset ja vaikeasti ennustettavat sairaudet. Näitä sairauksia lukuun ottamatta terveydenhuollon vuosittaisia kustannuksia on mahdollista ennustaa myös pienemmissä kunnissa. Väestöpohjan kasvu helpottaa kustannusten ennustettavuutta. Jo noin 10 000 asukkaan kuntakoossa kalliiden sairauksien merkitys pienenee huomattavasti. Erikoissairaanhoidon kalliisiin tapauksiin voidaan varautua vakuuttamalla. Nykyisin Suomessa käytössä oleva tasausjärjestelmä ei välttämättä ole tasapuolinen ajatellen pieniä kuntia. Uusia vakuutusjärjestelmiä kehittämällä voidaan parantaa myös pienien kuntien mahdollisuuksia selvitä yllättävistä erikoissairaanhoidon tapauksista. fi
dc.format.extent ix, 71
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Economics en
dc.subject.other Medical sciences en
dc.title Terveydenhuollon vuosittaisten kustannusten ennustettavuus kuntanäkökulmasta fi
dc.title Predictability of Annual Healthcare Expenses in Finnish Municipalities en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Information and Natural Sciences en
dc.contributor.school Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.subject.keyword healthcare en
dc.subject.keyword hospital care en
dc.subject.keyword primary care en
dc.subject.keyword risk management en
dc.subject.keyword catastrophe en
dc.subject.keyword predictability en
dc.subject.keyword expensive diagnosis en
dc.subject.keyword terveydenhuolto fi
dc.subject.keyword erikoissairaanhoito fi
dc.subject.keyword perusterveydenhuolto fi
dc.subject.keyword riskien hallinta fi
dc.subject.keyword katastrofi fi
dc.subject.keyword ennustettavuus fi
dc.subject.keyword erityisen kalliit diagnoosit fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-011798
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Strategy and International Business en
dc.programme.major Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta fi
dc.programme.mcode TU-91
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lillrank, Paul; Prof.
dc.programme Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse