Learning Centre

Skenaariopohjainen digitaalisten kotien teknis-taloudellinen analyysi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tallberg, Mathias; DI
dc.contributor.author Salminen, Lauri
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:40:15Z
dc.date.available 2011-12-08T09:40:15Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1048
dc.description.abstract Kotitalouksien laitemäärät kasvavat ja kodit muuttuvat vähitellen digitaalisiksi. Uusissa laitteissa on yhä useammin mahdollisuus verkkokäyttöön yhdessä muiden laitteiden kanssa. Laitteiden lukumäärän kasvaessa niiden hallinta ja yhteensovitus kuitenkin monimutkaistuu ja vain harvat suoriutuvat näistä vaativista tehtävistä. Monet joutuvat turvautumaan ulkopuoliseen apuun. Tässä diplomityössä pyritään arvioimaan keskivertokodin kautta Suomen digitaalisten kotien markkinoita sekä tietoliikenneoperaattoreiden roolia näillä markkinoilla. Kirjallisuustutkimuksen ja asiantuntijahaastattelujen perusteella laadittiin arviot laitteiden hankinta- ja ylläpitokustannuksista digitaalisten kotien kasvun arvioimiseksi. Tutkimuksessa käytettiin neljää erilaista jo aiemmin määriteltyä skenaariota kuvaamaan markkinoiden mahdollisia kehityssuuntia; paikallisesti keskittynyt, globaalisti keskittynyt, globaalit spesialistit ja paikalliset huoltomiehet sekä tee-se-itse-skenaario. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että mullistavaa yhtäkkistä muutosta kulutustavoissa ja sitä kautta digitaalisten kotien markkinoiden kasvussa ei ole odotettavissa seuraavan viiden vuoden aikana. Digitaalisiin laitteisiin ja palveluihin käytettävä raha puolestaan kuitenkin kasvaa, kun perinteiset hyödykkeet digitalisoituvat. Digitaalisten kotien markkinat jatkavat kasvuaan ja ne tulevat todennäköisesti olemaan kombinaatio kahdesta tai useammasta tässä työssä käytetystä skenaariosta. Tutkimuksen aikana löytyi myös puutteita käytetyistä skenaarioista, jotka piti ottaa huomioon tässä työssä. fi
dc.description.abstract Households are slowly turning into digital homes as consumers are filling up their homes with a vast number of digital devices. As the number of devices grows, management of the devices and their interoperability is becoming increasingly complex so that only tech enthusiasts are able to handle the task. For many, the installation and maintenance of the devices is often too difficult to take care of by themselves and outside help is required. By assessing an average Finnish household, this thesis aims to evaluate the digital home market of Finland and the possible roles of telecom operators in the market. The costs of purchasing and maintaining the devices were estimated to predict the possible growth of the market based on literature analysis and expert interviews. Four predefined scenarios were used for the analysis to depict the potential development paths of digital homes: the locally centralized, the globally centralized, the global specialists and local janitors, and the do-it-yourself-scenario. The results of the study indicate that a sudden change in consumption habits and thus the overall growth of the digital home market is unlikely during the next five years. However, as the amount of money spent on digital homes is expected to increase due to the digitalization of more traditional services, the number of devices in an average household most likely keeps steadily growing and the entire market along with it. The digital home market will most likely be a combination of two or more of the scenarios and their attributes. During the analysis also some deficiencies were found in the scenarios used and had to be taken into consideration in this thesis. en
dc.format.extent 94
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Skenaariopohjainen digitaalisten kotien teknis-taloudellinen analyysi fi
dc.title Scenario-based techno-economic analysis of digital homes en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword broadband connection en
dc.subject.keyword digital device en
dc.subject.keyword digital home en
dc.subject.keyword scenarios en
dc.subject.keyword techno-economic analysis en
dc.subject.keyword telecom operator en
dc.subject.keyword digitaalinen koti fi
dc.subject.keyword digitaalinen laite fi
dc.subject.keyword laajakaistayhteys fi
dc.subject.keyword skenaario fi
dc.subject.keyword teknis-taloudellinen analyysi fi
dc.subject.keyword tietoliikenneoperaattori fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-010362
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Networking Technology en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hämmäinen, Heikki; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutus-/tutkinto-ohjelma fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_40315
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 35379
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics