Siirtoformaatit UMTS-verkon radioverkko-ohjaimen ohjelmistototeutuksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vesterinen, Timo; DI
dc.contributor.author Valtanen, Jukka
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:39:43Z
dc.date.available 2011-12-08T09:39:43Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1046
dc.description.abstract Radioresurssien hallinta (RRM) on olennainen osa kolmannen sukupolven WCDMA-radioverkkojen kehitystä. Suurin osa radioresurssien hallinnasta toteutetaan radioverkko-ohjaimessa (RNC), joka sijoittuu verkossa tukiasemien ja runkoverkon väliin. Siirtoformaatit (engl. transport format) määrittävät, miten tietoa välitetään fyysisen ja siirtoyhteyskerroksen välillä. Nämä parametrit kontrolloivat, kuinka paljon dataa siirretään siirtokanavalla ja miten fyysinen kerros koodaa tämän datan. Yhdelle siirtokanavalle liitettyä siirtoformaattien joukkoa kutsutaan Transport Format Setiksi (TFS) ja tietyllä ajanhetkellä voimassa olevien siirtoformaattien kombinaatiota Transport Format Combination Setiksi (TFCS). Näiden parametrien takana oleva teoria ja niiden käyttö verkossa ovat tämän diplomityön pääaiheita. Yleisen teoriaosuuden jälkeen työ keskittyy siirtoformaatteihin liittyvään ohjelmistototeutukseen RNC:ssä. Työssä tutkittu ohjelmalohko laskee TFS- ja TFCS-parametrit yhdelle radioresursseiltaan kontrolloidulle RRC-yhteydelle. Toteutuksen oleelliset osat esitellään ja tähän liittyvän ohjelmakoodin tehokkuutta ja ylläpidettävyyttä parannetaan. Nykyisen toteutuksen tutkimisen ja parantamisen lisäksi myös näiden toiminnallisuuksien modulitestaus toteutettiin osana tätä diplomityötä. Valitut testauskäytännöt ja suunnitellut testitapaukset analysoitiin tehokkuus- ja kattavuusominaisuuksiltaan. Tämän jälkeen nykytoteutuksen katsottiin olevan täysin toimiva lähetettäväksi ylemmän tason testausta varten. Myös toteutukseen tehtyjen parannusten todettiin olevan toimivia. Tämän diplomityön tuloksena ohjelmalohkon tutkitut ominaisuudet ovat nykyisellään täysin toimivia ja entistä paremmin ylläpidettäviä. Kehitystyö tarkastellun ohjelmalohkon parissa jatkuu kuitenkin myös tämän työn valmistumisen jälkeen. fi
dc.description.abstract Radio Resource Management (RRM) is an essential topic when 3G WCDMA networks are being developed. The majority of RRM related tasks are performed in the Radio Network Controller (RNC) which is situated between the base stations and the core network. Transport format parameters define how data is exchanged between the physical layer and the data link layer. These parameters control how much data is transferred on a transport channel and how the data is coded by the physical layer. A set of transport formats associated to a transport channel is called a Transport Format Set (TFS) and the combination of currently valid transport formats is called a Transport Format Combination Set (TFCS). The theory and the usage of these parameters is the main topic in this thesis. After the general theory part, this paper focuses on transport format related implementation in a real RNC software. The program block under investigation performs TFS and TFCS calculation for one Radio Resource Control (RRC) connection. The essential parts of the implementation are presented and the related code is improved for better efficiency and better maintainability. In addition to investigating and improving the current implementation, also module testing of these features was carried out as a part of this thesis. The selected testing methods and designed test cases were analysed for their efficiency and code coverage properties. After this, the implementation was considered fully functional to be delivered to higher level testing. Also the improvements made to the implementation were discovered workable. As a result of this thesis, the observed features of the program block are now fully functional and better maintainable than before. However, development work with the observed program block will continue also after the completion of this thesis. en
dc.format.extent 78
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Siirtoformaatit UMTS-verkon radioverkko-ohjaimen ohjelmistototeutuksessa fi
dc.title Transport formats in UMTS Radio Network Controller's software implementation en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword transport format en
dc.subject.keyword radio network controller en
dc.subject.keyword module testing en
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-010345
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Communications Engineering en
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Korhonen, Timo O.; Dosentti
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutus-/tutkinto-ohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account