Learning Centre

64-QAM –signaalin optimoitu vastaanottomenetelmä HSDPA:ssa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Huuhtanen, Timo; TkL
dc.contributor.author Pitkänen, Sampo
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:39:28Z
dc.date.available 2011-12-08T09:39:28Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1045
dc.description.abstract HSDPA on vuonna 2002 UMTS-verkkoihin lisätty ominaisuus. Sen avulla laskevalla siirtotiellä mobiililaitteiden huippunopeudeksi saadaan 14.4 megabittiä sekunnissa. Vuonna 2007 standardoitiin uusia HSDPA-ominaisuuksia, niiden mukana uusi modulaatiotyyppi 64-QAM. 64-QAM:in avulla suurin siirtonopeus saadaan nostettua 21.6:n megabittiin sekunnissa. Sekä lähettimiä että vastaanottimia on päivitettävä uuden modulaatiotyypin tukemiseksi. Vastaanottopäässä signaalin amplitudi täytyy ensin estimoida tarkasti jotta signaali voidaan vastaanottaa oikein. Signaali pitää vielä tämän jälkeen demoduloida riittävällä tarkkuudella. Samankaltaisia algoritmeja on käytetty jo vanhemmissa HSDPA-versioissa, mutta 64-QAM on huomattavasti herkempi virheille. Tässä työssä amplitudiestimointia ja demodulointia varten testattiin kolmea eri algoritmivaihtoehtoa. Algoritmien vertailuun käytettiin fyysisen kerroksen HSDPA-simulaattoria, jossa käytettiin standardin mukaisia realistisia parametreja. Lopputuloksena yksiselitteisesti parasta tapaa estimoida amplitudia ei löytynyt, mutta kaksi ehdokkaista osoitti hyviä ominaisuuksia. Parhaaksi demodulointialgoritmiksi osoittautui yksinkertaistettu versio optimaalisesta MAP-ilmaisimesta, joka hoitaa demoduloinnin yksiulotteisesti. fi
dc.description.abstract High-speed downlink packet access (HSDPA) is a feature introduced to the universal mobile telecommunications system (UMTS) in 2002. It allows data rates of up to 14.4 Mbps in the downlink. In 2007 new features were standardized to HSDPA, including 64 Quadrature Amplitude Modulation (64-QAM). 64-QAM allows more data to be transmitted on the same bandwidth, increasing the HSDPA peak data rate to 21.6 Mbps. Transmitters and receivers must be updated with new algorithms to support this new modulation type. On the terminal side the amplitude of the signal must first be precisely estimated so that it can be demodulated correctly. Then a demodulation algorithm with good enough accuracy must be applied. Similar algorithms were already used with older HSDPA versions, but 64-QAM is much more sensitive to errors. In this thesis, three amplitude estimation and three demodulation algorithm candidates were considered. A physical layer HSDPA simulator with realistic parameters was used to compare the algorithms. There was no clear winner when selecting the best way to estimate the amplitude, but two of the algorithm candidates proved to be better than the third. The best demodulation algorithm for practical applications turned out to be a simplified MAP optimum detector that models the demodulation as a one-dimensional problem. en
dc.format.extent xv, 62
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title 64-QAM –signaalin optimoitu vastaanottomenetelmä HSDPA:ssa fi
dc.title Optimal reception of 64 Quadrature Amplitude Modulation in High-Speed Downlink Packet Access en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword 3G en
dc.subject.keyword WCDMA en
dc.subject.keyword HSDPA en
dc.subject.keyword 64-QAM en
dc.subject.keyword demodulation en
dc.subject.keyword 3G fi
dc.subject.keyword WCDMA fi
dc.subject.keyword HSDPA fi
dc.subject.keyword 64-QAM fi
dc.subject.keyword demodulointi fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-010335
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Computer and Information Science en
dc.programme.major Informaatiotekniikka fi
dc.programme.mcode T-115
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Simula, Olli; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutus-/tutkinto-ohjelma fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_35671
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 35381
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics