Learning Centre

Aalto-1 -satelliitin spektrikamerateknologian validointi avaruusympäristöön

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Viherkanto, Kai
dc.contributor.author Näsilä, Antti
dc.date.accessioned 2013-07-11T12:33:32Z
dc.date.available 2013-07-11T12:33:32Z
dc.date.issued 2013-05-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10451
dc.description.abstract Tässä työssä suoritettiin Aalto-1 -nanosatelliitin spektrikameran pietso-aktuoidun Fabry–Perot Interferometrin avaruuskvalifiointi. Spektrikamera tulee olemaan Aalto-1 -satelliitin päähyötykuorma. Avaruuskvalifiointia varten suunniteltiin ja toteutettiin avaruustestikampanja, joka sisälsi lämpösyklauksen lämpökaapissa, tärinä- ja shokkitestit, taajuus- ja askelvasteiden mittaukset tyhjiössä. Lopuksi suoritettiin myös sarja testejä termovakuumikammiossa. Fabry–Perot Interferometrin suorituskyvylle asetettiin seuraavat spesifikaatiot: läpäisy 0.1–0.3, spektraalinen resoluutio 10–30 nm, spektrinen vakaus 0.2 nm/°C sekä säätönopeus < 30 ms. Tämän lisäksi vaaditiin myös selviytymistä lämpötila- (-45–65°C) ja laukaisuympäristöistä. Muutamien korjausten jälkeen Fabry–Perot -moduuli läpäisi kaikki kvalifikaatiotestit ja spesifikaatiot täytettiin, joten moduuli on kvalifioitu avaruusolosuhteisiin onnistuneesti. fi
dc.description.abstract The goal of this work was the successful space qualification of the piezo-actuated Fabry–Perot Interferometer module for the Aalto-1 Spectral Imager, which is designed to be the main payload of the Aalto-1 nanosatellite. To accomplish this goal, series of tests were designed and implemented. The tests included thermal cycling in temperature chamber, vibration and shock tests, frequency and step response tests in low vacuum and finally a series of hard vacuum tests in thermal vacuum chamber. The design specifications related to performance of the Fabry–Perot module were set for transmission (0.1–0.3), spectral resolution (10–30 nm), spectral stability (0.2 nm/°C) and tuning speed (<30 ms). In addition to this, there were also specifications for the temperature (-45–65°C) and launch vehicle environment. After some re-designs, The Fabry–Perot module passed all the qualification tests, and the design specifications were met, thus the module can be qualified for space environment. en
dc.format.extent 67+13
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Aalto-1 -satelliitin spektrikamerateknologian validointi avaruusympäristöön fi
dc.title Validation of Aalto-1 Spectral Imager Technology to Space Environment en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Department of Radio Science and Engineering en
dc.contributor.department Radiotieteen ja -tekniikan laitos fi
dc.subject.keyword Fabry-Perot Interferometer en
dc.subject.keyword Aalto-1 en
dc.subject.keyword Space en
dc.subject.keyword Qualification en
dc.subject.keyword Fabry–Perot Interferometri fi
dc.subject.keyword Aalto-1 fi
dc.subject.keyword Avaruus fi
dc.subject.keyword Testaus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201307127193
dc.programme.major Avaruustekniikka fi
dc.programme.mcode ETA3001 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hallikainen, Martti
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05914
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 48039
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics