Learning Centre

Luottamushallinnan arviointialusta ei-toivotun liikenteen ohjaukseen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Yan, Zheng
dc.contributor.author Shen, Yue
dc.date.accessioned 2013-07-11T12:20:05Z
dc.date.available 2013-07-11T12:20:05Z
dc.date.issued 2013-05-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10448
dc.description.abstract Internet on merkittävästi muuttanut maailmaa ja on muuttumassa välttämättömäksi ihmisten päivittäisessä elämässä. Toisaalta, samalla kuin se antaa merkittävää hyötyä ihmisille, se myös mahdollistaa ei-toivotun liikenteen levittämistä Internetin kautta, mikä vakavasti kuormittaa sekä käyttäjiä että Internet-palvelun tarjoajia. Ei-toivotun liikenteen hallitsemiseksi on ehdotettu erilaisia menetelmiä, joista tärkeä ryhmä perustuu luottamuksen ja maineen hallintaan. Kuitenkin, vain vähän tutkimusta on tehty näiden luottamushallintamenetelmien arvioimiseksi. Luottamushallintamenetelmien kattavien arvointien suorittamiseksi tämä diplomityö esittää arviointialustan, jolla voidaan arvioida erilaisia luottamushallintamenetelmiä erilaisten hyökkäysten ja erilaisten ei-toivotun liikenteen suhteen. Tässä työssä suunnitellaan ja toteutetaan arviointialusta, jolla voidaan simuloida verkkoympäristöä, jossa on tavanomaisia komponenttejä, kuten palvelun tarjoajia ja käyttäjiä, sekä luottamushallinnan tuomia uusia komponentteja; luottamushallintaan liitettyjen algoritmien toteutuksia; erilaisia hyökkäysmalleja ja murtautumismalleja, jotka voivat olla joko tahallisia järjestelmähyökkäyksiä tai ei-toivottua liikennettä tuottavaa käytöstä. Luottamushallintaratkaisuja voidaan siten arvioida sen suhteen, miten ne osaavat havaita ja ohjata ei-toivottua liikennettä. Arviointialustan sopivuutta havainnollisestaan tapaustutkimusten avulla, arvioimalla kahden luottamusjärjestelmän tarkkuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä: globaali luottamushallintajärjestelmä ja hybriidi-luottamushallintajärjestelmä. Lisäksi arvioidaan alustamme sopivuutta luottamushallintaratkaisuihin erilaisilla algoritmeilla ja alustamme hyötyjä muihin arviointijärjestelmiin nähden analyyttisella tavalla. fi
dc.description.abstract Internet, a killer application, has tremendously changed the world and is becoming indispensible in people’s daily life. However, when it provides great benefits to people, it also gives opportunities to unwanted traffic to be distributed over the Internet, which severely burden both users and Internet service providers (ISP). To control the unwanted traffic, people have proposed kinds of mechanisms, in which an important category is based on trust and reputation management. However, little research has been done on the methods of evaluating these trust management solutions. In order to conduct comprehensive evaluations on trust management solutions for unwanted traffic control, this thesis presents an evaluation platform that can evaluate the performance of different trust management solutions with regard to types of system attacks, playing in conjunction with various unwanted traffic intrusions. In this thesis, we design and implement an evaluation platform, which can simulate a network environment with common entities including ISPs and Hosts, as well as newly introduced entities by the trust management systems; plug-in algorithm implementations used for trust management; support various types of attack models and intrusion models that could be either malicious systems attacks or malicious behaviors with unwanted traffic intrusions. Thus, trust management solutions could be evaluated regarding their performance on detecting and controlling unwanted traffic. We illustrate the applicability of our evaluation platform through case studies, by evaluating accuracy, efficiency and robustness of two trust management systems: global trust management system and hybrid trust management system. Moreover, we further validate the feasibility of our platform on trust management solutions with different algorithms, and the advantages of our platform over other evaluation methods in an analytical way. en
dc.format.extent 67+10
dc.language.iso en en
dc.title Luottamushallinnan arviointialusta ei-toivotun liikenteen ohjaukseen fi
dc.title An Evaluation Platform on Trust Management for Unwanted Traffic Control en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword spam en
dc.subject.keyword trust en
dc.subject.keyword trust management en
dc.subject.keyword unwanted traffic control en
dc.subject.keyword intrusion/attack detection en
dc.subject.keyword evaluation platform en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201307127195
dc.programme.major Networking Technology fi
dc.programme.mcode S3029 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kantola, Raimo
dc.programme TLT - Master’s Programme in Communications Engineering fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_69092
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 48041
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse