Koostepalvelujen transaktionhallinta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Eklund, Janne
dc.contributor.author Kalliomäki, Antti
dc.date.accessioned 2013-07-11T12:09:37Z
dc.date.available 2013-07-11T12:09:37Z
dc.date.issued 2013-05-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10444
dc.description.abstract Liiketoimintaprosessien hallinnan automatisointi vaatii olemassa olevien tietojärjestelmien uudelleenkäyttöä. Tietojärjestelmien toiminnallisuudet voidaan julkaista palveluina, palvelusuuntautuneen arkkitehtuurin mukaisesti. Liiketoiminnallisia tehtäviä suorittavien palvelujen suorittaminen koordinoidusti automatisoi liiketoimintaprosesseja. Koostepalvelu on koordinoitujen palvelukutsujen joukko, joka toteuttaa jonkin liiketoiminnallisesti merkittävän tehtävän. Monet liiketoiminnalliset tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, että ne on suoritettava yhtenä transaktiona. Tällöin koostepalvelun on taattava toiminnallisuutensa transaktionaalisuus. Tässä työssä on tutkittu koostepalvelun toteuttamista osana prosessinohjausjärjestelmää. Toteutetut koostepalvelut ovat luonteeltaan pitkäkestoisia. Kutsuttavat palvelut sijaitsevat hajautuneessa tietojärjestelmäympäristössä ja ovat toteutuksiltaan heterogeenisiä. Toteutuksen alustana toimii prosessipalvelin, sovelluspalvelin sekä palveluväylä (ESB). Koostepalvelujen liiketoimintalogiikka on mahdollista toteuttaa koordinoimalla palvelukutsuja BPEL-prosessinkuvauskielellä. BPEL ei kuitenkaan sovellu vaativaan datatransformaatioon palvelukutsujen välillä. Tämän vuoksi BPEL-toteutuksen tueksi on usein tarve toteuttaa paikallisia edustapalveluja ESB-ympäristöön. Koostepalvelun transaktionaalisuus on toteutettavissa myös pitkäkestoisissa koostepalveluissa. Tällöin ratkaisevaa on kompensoivien palvelujen saatavuus sekä kyky kuvata kompensaatio osana koostepalvelun orkestrointia. fi
dc.description.abstract Automating business process management often requires that existing information systems can be reused. Functionalities of these legacy systems can be published as services. Service-oriented architecture describes how to do this. Services, that perform business tasks, can be invoked in a coordinated manner to automate business processes. These coordinations are known as composite services. Many of the buusiness processes are transactional in nature. Thus, the composite services must function as transactions as well. We have investigated how composite services can be implemented as a part of a business process management system. The composite services implement long-running business processes. Services invoked by the composite services are situated in a distributed information system environment and are heterogeneous by implementation. Composite services are implemented in an environment consisting of a process server, application server and an enterprise service bus (ESB). The business logic of composite services can be implemented by using BPEL language to orchestrate service invokes. It does not, however, suit well to complex data transformations sometimes required for service request messages. Therefore, it is usually necessary to implement local wrapping services to an ESB environment to support BPEL orchestration. The transaction of long-running composite service can be implemented by using compensation. This requires the availibity of compensating services and the ability to define compensation activities as part of service orchestration. en
dc.format.extent 47+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Koostepalvelujen transaktionhallinta fi
dc.title Transaction coordination in composite services en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword hajautettu transaktio fi
dc.subject.keyword transaktionhallinta fi
dc.subject.keyword koostepalvelu fi
dc.subject.keyword prosessikuvaus fi
dc.subject.keyword transaktion kompensaatio fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201307127192
dc.programme.major Tietoverkot fi
dc.programme.mcode S3022 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Manner, Jukka
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse