Taajuusmuuttajan jäähdytyspuhaltimen elinikä ja luotettavuus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vanhatalo, Vesa
dc.contributor.author Muttilainen, Anna
dc.date.accessioned 2013-07-11T11:59:35Z
dc.date.available 2013-07-11T11:59:35Z
dc.date.issued 2013-06-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10441
dc.description.abstract Sähkölaitetta käytettäessä syntyy lämpöhäviöitä. Lämpö aiheuttaa useita vikaantumismekanismeja ja kiihdyttää materiaalien kulumista, mikä lyhentää komponenttien elinikää. Tämän takia tarvitaan jäähdytys. Taajuusmuuttajassa puhallin on oleellinen osa jäähdytysjärjestelmää. Tässä työssä on tutkittu taajuusmuuttajan jäähdytyspuhaltimen elinikää ja luotettavuutta. Työn tavoitteena oli kehittää puhaltimen eliniän ennustamista. Työssä tutkittiin puhaltimen eri vikaantumismekanismeja ja saatiin selville, että kuulalaakeri on se puhaltimen osa, joka vikaantuu todennäköisimmin ensimmäisenä. Kuulalaakerin ensisijaiseksi vikaantumismekanismiksi todettiin voitelun heikkeneminen. Työssä tarkasteltiin myös erilaisia menetelmiä arvioida puhaltimen elinikää. Työn käytännöllisenä osana toteutettiin ohjelma-algoritmi, jonka tarkoitus on ennustaa puhaltimen elinikää sen todellisen kuormituksen perusteella. Algoritmi perustuu yhtälöön, josta saadaan laskettua kuulalaakerille voitelun heikkenemisen rajoittama eliniän odote. Algoritmi sovittaa eliniän odotteen arvon sen mukaan, minkälaisen kuormitushistorian puhallin on kokenut. Ohjelma on suunniteltu käytettäväksi ABB:n valmistamassa ACS880-01–taajuusmuuttajassa. fi
dc.description.abstract When an electrical device is used, heat losses are generated. Heat causes several failure mechanisms and accelerates wear of materials shortening the lifetime of the components, and therefore, cooling is needed. A fan is an essential part of the cooling system of a frequency converter. In this thesis, the lifetime and reliability of a frequency converter’s cooling fan were examined. Aim of this work was to advance prognosticating the lifetime of a fan. Different failure mechanisms of a fan were analyzed, and it was discovered that a ball bearing is the part of a fan which most probably fails first. Moreover, in a ball bearing, lubricant deterioration is the main reason for failure. In addition, different methods for evaluating the lifetime of a fan were viewed. As a practical part of this thesis was implemented a program algorithm, which is to predict the lifetime of a fan based on its real loading. The algorithm uses an equation which calculates the life expectancy of a ball bearing for lubricant deterioration. The calculation algorithm adjusts the life expectancy according to the loading history experinced by the fan. The program is to be used in ACS880-01 frequency converter, manufactured by ABB. en
dc.format.extent 8 + 54
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Taajuusmuuttajan jäähdytyspuhaltimen elinikä ja luotettavuus fi
dc.title Lifetime and Reliability of a Frequency Converter’s Fan en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Department of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Sähkötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword lifetime en
dc.subject.keyword life expectancy en
dc.subject.keyword fan en
dc.subject.keyword bearing en
dc.subject.keyword cooling en
dc.subject.keyword failure en
dc.subject.keyword reliability en
dc.subject.keyword prognostics en
dc.subject.keyword frequency converter en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201307137201
dc.programme.major Sähkökäytöt fi
dc.programme.mcode S3016 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kyyrä, Jorma
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse