Modulaarisen arkkitehtuurin toteuttaminen Directional Audio Coding-menetelmälle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tapani Pihlajamäki
dc.contributor.author Saari, Ville
dc.date.accessioned 2013-07-11T10:52:24Z
dc.date.available 2013-07-11T10:52:24Z
dc.date.issued 2013-06-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10430
dc.description.abstract Kasvanut tieto ihmisen kuulon toiminnasta ja entistä tehokkaammat tietokoneet ovat mahdollistaneet uusien tilaäänimenetelmien kehityksen. Yksi tällainen tilaaäänimenetelmä on Directional Audio Coding (DirAC), joka mahdollistaa yhdestä paikasta tehdyn tilaääninauhoituksen uudelleenluomisen erilaisilla kaiutinjärjestelmillä. DirAC:ia on kehitetty edelleen ja siitä on olemassa muun muassa versiot kuulokekuunteluun ja videon ja siihen liittyvän kolmiulotteisen äänen projisointiin jollekin pinnalle. Eri versioista on olemassa erillisiä demoja joilla niitä voidaan esitellä, mutta yhtenäinen järjestelmä helpottaisi demojen esittämistä. Näiden lisäksi Dirac:ista on myös virtuaali- maailmojen luomiseen sopivaksi muunneltu versio, jonka toiminnalisuudet muistuttavat pelikäyttöön soveltuvaa audiomoottoria. Tälle järjestelmälle on vastikään esitelty uusi arkkitehtuuri, joka parantaa järjestelmän toimintaa muutamissa ääritapauksissa. Tästä järjestelmästä tarvitaan uusi toteutus, jolla sen ominaisuuksia pystytään esittelemään. Tämä uusi arkkitehtuuri mahdollistaa myös muiden versioiden yhdistämisen yhtenäiseen järjestelmään, mikä helpottaa demojen esittelemistä, kuten aikaisemmin mainittiin. Tässä työssä luotiin toimiva versio esitellystä uudesta järjestelmäarkkitehtuurista. Järjestelmä on reaaliaikainen ja se käyttää Fourier-muunnokseen perustuvia menetelmiä aika- ja taajuustasojen välisiin muunnoksiin. Järjestemällä on mahdollista luoda laajoja lähteitä mono-signaaleista ja toistaa kolmiulotteisia äänitteitä erilaisillä kaiutinjärjestelmillä. Lisäksi toistoon voidaan käyttää myös kuulokkeita. Toteutuksessa luotiin helppokäyttöinen käyttöliittymä, jonka avulla käyttäjä voi luoda ja hallita erilaisia äänimaisemia, jotka koostuvat aiemmin mainituista lähdetyypeistä. fi
dc.description.abstract In the past few years, the increased knowledge of the human hearing and the increase in the computing power of computers has allowed creation of new three-dimensional audio coding methods, such as Directional Audio Coding (DirAC). It allows recreation of a spatial recording performed in a single location. The processing is done by analyzing the intensity and energy of different signals in frequency domain, estimating a few parameters from them and synthesizing the sound based on these. The directional audio coding has been further developed and different extensions to it have been created. These allow, for example, playback with headphones and projection of a video with respective three-dimensional sound. Demonstrations for these extensions exists as separate applications and a single application to combine is needed to make the demonstration use more effective. In addition to these extensions, a virtual-world version of the directional audio coding has been developed. This provides functionalities that could be implemented to a game audio engine. To further enhance the performance of the virtual-world DirAC a new architecture has been proposed. A new implementation of the system is needed to prove that the new architecture works. The architecture also allows the creation of the other extensions within it so the old demonstrations can be unified in this system. In this thesis a fully functional version of the new architecture was created. The system runs in real-time and it uses short-time Fourier transform based approach to transform the signal to the frequency domain and back. The system is capable of panning mono sources with varying sizes and shapes and rendering three-dimensional recordings with different loudspeaker setups. In addition to these rendering through headphones was made possible. The implementation has an easy-to-use user interface that gives the user possibility to create and control different soundscapes. en
dc.format.extent 56+9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Modulaarisen arkkitehtuurin toteuttaminen Directional Audio Coding-menetelmälle fi
dc.title Implementing a modular architecture for virtual-world Directional Audio Coding en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Department of Signal Processing and Acoustics en
dc.contributor.department Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos fi
dc.subject.keyword Spatial sound en
dc.subject.keyword virtual-world en
dc.subject.keyword audio engine en
dc.subject.keyword sound synthesis en
dc.subject.keyword real-time en
dc.subject.keyword STFT en
dc.subject.keyword tilaääni fi
dc.subject.keyword virtuaalimaailma fi
dc.subject.keyword audiomoottori fi
dc.subject.keyword reaaliaikainen fi
dc.subject.keyword synteesi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201307137204
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S3004 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Ville Pulkki
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account