Learning Centre

Ethernet-siirtotekniikoiden vertailu

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Luoma, Marko
dc.contributor.author Kataja, Jere
dc.date.accessioned 2013-07-11T10:42:09Z
dc.date.available 2013-07-11T10:42:09Z
dc.date.issued 2013-06-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10427
dc.description.abstract Tässä diplomityössä on tutkittu erinäisiä ratkaisuja, joiden avulla Ethernet-tekniikkaa voidaan hyödyntää palveluntarjoajien verkoissa. Tutkitut ja vertaillu tekniikat ovat PB, PBB, PBB-TE, VPLS, H-VPLS, MPLS-TP sekä PBB-VPLS. Tämän lisäksi työssä tutustuttiin optisiin siirtojärjestelmiin. Tekniikoihin tutustuttiin kirjallisuustutkimuksen avulla. Tietoa löytyi artikkeleista, standardeista sekä laitevalmistajien teknisistä dokumentaatioista. Optisia siirtojärjestelmiä tutkittaessa tutkimusmetodit olivat samat kuin verkkotekniikoita tutkittaessa. Kirjallisuustutkimuksen lisäksi rakennettiin PBB-VPLS -tekniikkaan pohjautuva testiverkko, jonka avulla varmennettiin ratkaisun ominaisuuksia. Verkkotekniikoiden osalta kirjallisuustutkimuksen tulokseksi saatiin, että parhaiten palveluntarjoajien käyttöön soveltuvat PBB-TE, MPLS-TP sekä PBB-VPLS -tekniikat. Se mikä tekniikka sopii tietylle palveluntarjoajalle parhaiten riippuu muun muassa käytetystä verkkotopologiasta, olemassa olevasta laitteistosta sekä verkossa siirretyn liikenteen liikenneprofiilista. Optisten siirtojärjestelmien suhteen havaittiin, että todennäköisimmin tulevaisuudessa hyödynnetty tekniikka on aallonpituuksien multipleksointiin (WDM) pohjautuva optinen siirtojärjestelmä tai mahdollisesti aallonpituuksiin ja aikajaksoisuuteen (WDM ja TDM) pohjautuva järjestelmä. Käytännön testeissä havaittiin, että PBB-VPLS -tekniikka on toteutettavissa ja tekniikka soveltuu hyvin MAC-osoitteiden piilottamiseen VPLS-tekniikkaan pohjautuvasta runkoverkosta. Samalla havaittiin kuitenkin se, että PBB-VPLS -tekniikkaan pohjautuvan verkon toteuttaminen laitteilla, jotka eivät suoraan tue kyseistä yhdistelmätekniikka, ei ole käytännöllistä. Itse PBB-VPLS –tekniikan havaittiin kuitenkin olevan erittäin potentiaalinen. fi
dc.description.abstract In this Master’s Thesis we have studied various technologies that enable the use of Ethernet within the networks of service providers. The compared technologies were PB, PBB, PBB-TE, VPLS, H-VPLS, MPLS-TP and PBB-VPLS. In addition to these technologies also optical transport technologies were evaluated. The research method was literature study. Information was found in journals, standards and technical documentations of networking device manufacturers. In addition to literature study a test network based on PBB-VPLS was built. This test network was used to verify the properties of the technology. It was found, that the most suitable networking technologies to be used within the networks of service providers are PBB-TE, MPLS-TP and PBB-VPLS. The most suitable technology for a specific service provider depends on issues such as, network topology, existing hardware and the profile of transported traffic. Moreover, it was discovered that the optical technology most likely to be utilized in the future is to be based on wavelength multiplexing (WDM) or a technology that combines wavelength multiplexing with time-division multiplexing (TDM). In practical tests, it was noticed that PBB-VPLS technology is feasible and it is very suitable for masking customer MAC addresses from the VPLS core network. However, it was also discovered that building a PBB-VPLS network, without devices that specifically support the technology, is not practical. Regardless, it was concluded that the PBB-VPLS technology has a great amount of potential. en
dc.format.extent 83+9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ethernet-siirtotekniikoiden vertailu fi
dc.title Comparision of Ethernet transport technologies en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword carrier Ethernet fi
dc.subject.keyword PB fi
dc.subject.keyword PBB-TE fi
dc.subject.keyword VPLS fi
dc.subject.keyword H-VPLS fi
dc.subject.keyword MPLS-TP fi
dc.subject.keyword PBB-VPLS fi
dc.subject.keyword optiset siirtojärjestelmät fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201307137208
dc.programme.major Tietoverkot fi
dc.programme.mcode S3022 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kantola, Raimo
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_91474
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 48058
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics