Kädentaitojen rooli Namibian peruskoulutuksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Oikarinen-Jabai, Helena
dc.contributor.advisor Sillgren, Sanna
dc.contributor.author Peräkylä, Hanna
dc.date.accessioned 2013-06-28T06:50:42Z
dc.date.available 2013-06-28T06:50:42Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10410
dc.description.abstract Taiteen maisterin opinnäyte kartoittaa taiteen ja käsityön roolia Namibian peruskoulutuksessa. Työ keskittyy vähävaraisiin kouluihin, joissa taideopetus usein laiminlyödään. Tutkimuskysymykset keskittyvät taideopetuksen haasteisiin, taiteen arvostukseen ja kehitysehdotuksiin. Millainen asema kädentaidoilla on Namibian peruskoulutuksessa nykyisin? Mitkä ovat suurimmat haasteet, jotka oppiaine kohtaa? Millainen rooli koulun taideaineilla on, kun puhutaan luovuudesta ja asenteista taidetta tai käsintehtyä kohtaan peruskoulun jälkeen? Työn lähtökohtana on yhteistyöprojekti Suomi-Namibia seuran ja Namibian opetusministeriön alaisuudessa toimivan opetuksen kehitysinstituutin kanssa. Projekti loi tarpeen tutkia taustaa tar-kemmin, jotta merkityksellisiä parannusehdotuksia voitaisiin kehittää eteenpäin. Työ suoritettiin laadullisena tutkimuksena, kenttätyönä valittujen paikallisten kulttuurialan edusta-jien kanssa Namibiassa tammi-helmikuussa 2013. Syvähaastattelujen tukena käytettiin puolistruk-turoitua haastattelupohjaa. Muu tutkimusmateriaali koostuu kirjallisuudesta ja osallistuvista ha-vainnoista kenttätyön aikana. Opinnäyte tuo lyhyesti esiin taustatietoja Namibiasta, perusopetuksen historiasta ja nykytilasta. fi
dc.description.abstract The master thesis focuses on mapping the role of art and craft as part of Namibian primary and secondary schooling. It concentrates on the challenges of marginalized schools, where art education is often neglected. It concentrates on questions; what are the main challenges that State art education is facing in Namibia, how art is appreciated and how the situation could be improved. The thesis shortly presents general background information about Namibia, its education history and current situation. The starting point for the thesis was the collaboration project with Finnish-Namibian society, together with National Institute of Educational Development (NIED) in Namibia. The work raised the need to research the background closer, to be able to contribute relevant improvement proposals. The case study was conducted as qualitative research, as field work with the chosen local Namibian professionals from the culture field during January- February 2013. A semi-structured in-depth interview was used as a research method, supported by literature and participant observations in the field. en
dc.format.extent 70
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.relation.haspart MOA 13 näyttely yksityisnäyttely Kouvolan pääkirjastossa yksityisnäyttely Galleria Fokus Raasepori
dc.subject.other Textile art and Design en
dc.title Kädentaitojen rooli Namibian peruskoulutuksessa fi
dc.title The role of Art and Craft in Namibian primary education en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword taide fi
dc.subject.keyword käsityö fi
dc.subject.keyword kehitysyhteistyö fi
dc.subject.keyword Namibia fi
dc.subject.keyword koulutus fi
dc.subject.keyword art en
dc.subject.keyword craft en
dc.subject.keyword development en
dc.subject.keyword Namibia en
dc.subject.keyword education en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305316476
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kääriäinen, Pirjo
dc.programme Degree Programme in Textile Art and Design en
dc.programme Tekstiilitaiteen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account