Learning Centre

Which Things First? Vastuullisen graafisen suunnittelun diskurssi modernismista nykypäivään

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kalso, Anna
dc.date.accessioned 2013-06-28T06:50:32Z
dc.date.available 2013-06-28T06:50:32Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10409
dc.description.abstract Graafisen suunnittelijan ambivalentti ammatinkuva, toisaalta palveluammattilaisena, toisaalta luovana tekijänä, muodostaa asetelman vaikeasti määriteltävälle roolille – ja vastuulle. Suunnittelija kuitenkin luo osaltaan sitä kompleksista visuaalista todellisuutta, joka kertoo meille minne mennä, mitä ostaa, mitä ajatella ja mitä olla. Graafisella suunnittelijalla on valtaa ja näin ollen myös vastuuta. Visuaaliseen viestintään kätkeytyy erilaisia arvolatauksia ja siksi suunnittelutyö ja siihen liittyvät päätökset ovat eettisiä ja graafinen suunnittelu pohjimmiltaan poliittista. Tutustumalla alan kirjallisuuteen ja seuraamalla vastuullisesta suunnittelusta käytävää keskustelua pyrin lopputyössäni hahmottamaan niitä rajapyykkejä, jotka ovat muuttaneet käsitystä graafisen suunnittelijan roolista ja joiden myötä käsitys suunnittelijan paikasta kulttuurisena ja sosiaalisena vaikuttajana on määräytynyt. Erityisesti suunnittelijan suhde viestin sisältöön ja käsitys suunnittelijasta tekijänä (author) vaikuttavat määrittävän sitä, kuinka vastuullisena suunnittelijan rooli nähdään. Käsitykset graafisen suunnittelijan roolista ovat alati muuttuvia ja niihin vaikuttavat sekä yleiset taiteen trendit että yhteiskunnalliset muutokset. Tarkastelen lopputyössäni erityisesti modernismin ja postmodernismin aikakausia, jolloin graafisen suunnittelun ammatinkuva on käynyt läpi merkittävimmät muutokset suhteessa vastuullisuuteen. Vastuullisuuden ottamiseksi mukaan diskurssin keskiöön alan on täytynyt käydä läpi molemmat aikakaudet. Historia on itsessään oppitunti, josta seulomalla eri käsityksiä ja käytäntöjä alaa voidaan kehittää vastuullisempaan suuntaan. Esitän työssäni joitakin älyllisiä ja käytännöllisiä keinoja, joiden avulla vastuullisuutta olisi mahdollista tuoda osaksi alan konventioita. Alan ammattietiikkaan, vastuukeskusteluun ja kannanottoihin tutustumisen sekä tekemäni Graphic designer's road to hell -internetkyselyn valossa vaikuttaa, että vastuukeskustelun keskeisiä ongelmia ovat liiallinen asiakaslähtöisyys ja graafisen suunnittelun konvention käsittäminen irrallisena sen sosiaalisesta kontekstista. fi
dc.format.extent 156
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Graphic design en
dc.title Which Things First? Vastuullisen graafisen suunnittelun diskurssi modernismista nykypäivään fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Media en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword ammattietiikka fi
dc.subject.keyword sosiaalinen vastuu fi
dc.subject.keyword graafisen suunnittelijan rooli fi
dc.subject.keyword vastuukeskustelu fi
dc.subject.keyword graafisen suunnittelijan ammatinkuva fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305306461
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Seliger, Marja
dc.programme Degree Programme in Graphic Design en
dc.programme Graafisen suunnittelun koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics