Vuorovaikutuksesta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Luoma, Niko
dc.contributor.advisor Nurminen, Marja
dc.contributor.author Maijala, Jaana
dc.date.accessioned 2013-06-28T06:12:50Z
dc.date.available 2013-06-28T06:12:50Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10402
dc.description.abstract Opinnäytteeni Vuorovaikutuksesta – On Correspondence käsittelee piirustuksen ja valokuvan yhdistymistä. Opinnäyte koostuu essee- ja kuvavihkosta. Kuvavihko sisältää kuvia viidestä valoku- vasarjasta, jotka olen tehnyt vuosien 2010-2013 aikana. Näistä sarjoista kirjoittamani viisi esseetä löytyvät esseevihkosta. Esseille olen antanut samat nimet kuin kuvasarjoille: Weight of Experien- ce, Blueprints, Directional Relations, Inherent Absence of Light ja Vertical Moon. Alunperin päädyin yhdistämään piirustusta ja valokuvaa, koska tunsin, että pelkkä piirustus ei ollut tarpeeksi voimakas eikä pelkkä valokuva puolestaan kyennyt kantamaan samanlaista käden jälkeä kuin piirustus. Kaikki viisi valokuvasarjaani ovat erilaisia lähestymisiä tähän ongelmaan. Weight of Experience käsittelee sekä sitä mitä piirustus minulle on että piirustuksen muuttumis- ta massaksi ja kappaleeksi valokuvan ja salamavalon avulla. Käytin fysiikan kappaleelle antamia määritelmiä selvittääkseni tekoprosessia. Suuri innoittajani on ollut Richard Serra. Blueprints-sarjan kuvat ovat kuvia piirtämisen vapauteen pyrkimisestä. Piirustusvälineenäni oli hetken työväline: hiili. Saman aiheen toistot ja pyyhkiytymiset vievät kohti pelkkää piirtämistä. Directional Relations asettaa rinnakkain valokuvan ja piirustuksen. Se on tutkimus suuntien ja linjojen muutoksista ja syväterävyydestä; kahdesta tavasta nähdä. Inherent Absence of Light on kuvaus valon voimasta paperin yli. Negatiiviksi käännetyssä valo- kuvassa valo on mustaa. Siitä tulee mustetta, joka käyttäytyy paperilla kuten haluaa. Esseessä täs- sä kohdassa on myös eräänlainen kuvaus työskentelystäni ja inspiraatiosta. Vertical Moonin lähtökohtana oli fysiikan oppikirjasta poimimani lainaus ”BCS theory suggests that electrons team up in Cooper pairs in order to hepl each other overcome molecular obsta- cles”. Halusin tutkia kappaleiden – ihmisten - liikettä ja kohtaamisia. Tämä sarja oli myös paluu painovoimaan ja vuorovaikutukseen, jotka kiinnostivat minua jo Weight of Experiencen yhteydes- sä. fi
dc.format.extent 104
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart 27 valokuvateosta
dc.subject.other Photography en
dc.title Vuorovaikutuksesta fi
dc.title On Correspondence en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Media en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword valokuva fi
dc.subject.keyword piirustus fi
dc.subject.keyword massa fi
dc.subject.keyword painovoima fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201306056482
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Parantainen, Jyrki
dc.programme Degree Programme in Photography en
dc.programme Valokuvataiteen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse