Learning Centre

IDEASPECTOR - luovan ajattelun näkökulmia graafiselle suunnittelijalle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kantojärvi, Piritta
dc.contributor.author Ahola, Milla
dc.date.accessioned 2013-06-28T05:51:34Z
dc.date.available 2013-06-28T05:51:34Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10400
dc.description.abstract Taiteen maisterin opinnäytetyöni koostuu tutkimuksellisesta ja produktiivisesta osiosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin selvittää millä tavoin graafisen suunnittelijan luovuutta voitaisiin edesauttaa kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksessa edetään tieteellisen kirjoittamisen maatuskamallin mukaisesti luovuuden ja sen mekanismien ymmärryksestä, muiden luovien alojen kautta kohti graafista alaa, yksittäistä suunnittelijaa ja hänen ideointivaiheeseen soveltuvia menetelmiä, jotka ovat alalla suhteellisen uutta tietoa. Lopuksi käydään läpi muiden alojen luovan ajattelun työkaluja ja tutustutaan tutkimuksen kanssa rinnan tehtyyn produktioon, IDEASPECTOR:iin - luovien näkökulmien korttipakkaan ja sen suunnitteluun vaikuttaneisiin seikkoihin. Tutkimuksen myötä lähdekirjallisuudesta löytyi runsaasti tietoa, jonka perusteella luovuutta voidaan opettaa ja edesauttaa hyvin monin eri tavoin. Mikäli aihe olisi rajattu suppeammaksi, keskittymään vain graafisen suunnittelijan luovuuteen, ei olisi saatu kokonaisvaltaista kuvaa graafisen suunnittelijan luovuutta edesauttavista mekanismeista. Tutkimuksen osana löydettiin runsaasti erilaisia ideointimenetelmiä ja näkökulmia, joita voidaan hyödyntää graafisessa suunnittelussa. Menetelmistä koostettiin yksinkertainen ja helppokäyttöinen ideoinnin työväline lähinnä graafisten suunnittelijoiden ja muiden visuaalisten ideoiden tekijöiden käyttöön. Tämänkaltaisten työvälineiden tarpeellisuus voidaan perustella graafisen suunnittelijan tehtävällä luoda työkseen jatkuvasti ja nopeatempoisesti uusia ideoita viestinnän tarpeisiin, työn kiireisellä luonteella, työajan pirstaloitumisella sekä osin työ- ja säilömuistin toimintamekanismien tuntemuksella sekä viimeisimmillä psykologisilla tutkimuksilla, jotka puoltavat provosoivien stimulanttien toimivuutta ideoinnin tukena. Viimeisimmät psykologiset tutkimukset todentavat osin jo 60-luvulla luotuja hypoteeseja ideointiprosessista, kuten merkittävän idean pulpahtamista alitajunnasta aktiivisen ideoinnin jälkeen hautumisvaiheen aikana ja varsinaisen ideointitilanteen ulkopuolella. Tutkimuksesta voidaan päätellä, että graafisten suunnittelijoiden luovaa toimintakykyä voidaan avittaa hyvin monin eri tavoin. Tämän tutkimuksen produktio-osana syntyneen itse ideoinnin näkökulmapakkaa päästään nyt kokeilemaan ja sitä myöten saadaan lisää tuloksia työkalun käytännön toimivuudesta arjen työvälineenä ja sitä päästään mahdollisesti jatkokehittämään, mikäli sen formaatti ja sisältö koetaan ammattilaisten keskuudessa käyttökelpoiseksi ja hyödylliseksi. Työkalu näyttäisi palvelevan luovuutta monella tavalla ja sopivan “The Cambridge handbook of creativity” luovuutta edesauttavien asioiden listalla useidenkin asioiden yhteyteen, kuten omien perustaitojen kehittämiseen, oman osaamisalueen tuntemuksen kehittämiseen, uteliaisuuden ja kokeilemisen stimuloimiseen sekä näistä palkitsemiseen, opettamisen tekniikoihin, strategioihin sekä luovan suorituskyvyn fasilitointiin (Handbook of creativity, 1999, p. 408). fi
dc.format.extent 81
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart IDEASPECTOR-korttipakka
dc.subject.other Graphic design en
dc.title IDEASPECTOR - luovan ajattelun näkökulmia graafiselle suunnittelijalle fi
dc.title IDEASPECTOR - creative viewpoints for graphic designers en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Media en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword graafinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword luovuus fi
dc.subject.keyword luova prosessi fi
dc.subject.keyword ideointi fi
dc.subject.keyword ideoinnin apuvälineet fi
dc.subject.keyword graphic design en
dc.subject.keyword creativity en
dc.subject.keyword creative process en
dc.subject.keyword ideation en
dc.subject.keyword ideation tools en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305306459
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Seliger, Marja
dc.programme Degree Programme in Graphic Design en
dc.programme Graafisen suunnittelun koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse