Äänikudelmia - Kuinka kutoa ääntä?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Beloff, Laura
dc.contributor.advisor Aho, Outi
dc.contributor.author Olaskari, Ville
dc.date.accessioned 2013-06-28T05:47:38Z
dc.date.available 2013-06-28T05:47:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10382
dc.description.abstract Opinnäytetyön tutkimuskysymys on: Miltä kudotun tekstiilin rakenne kuulostaa muutettuna ääneksi? Opinnäytetyöni on kaksiosainen, ja se sisältää produktiivisen osuuden eli prototyypin suunnittelun ja rakentamisen, sekä analyyttisen kirjoitetun osuuden. Opinnäytetyön tärkein tavoite oli tutkia miten tekstiilin rakenne voidaan muuttaa ääneksi. Tähän tavoitteeseen pyrittiin rakentamalla prototyyppi, jonka avulla kudonnan rakenne muutettiin ääneksi. Prototyyppi koostuu led-matriisista, johon muodostuu virtuaalikangas. Kankaan muodostavien lankojen väri- sekä ääniarvoja voidaan muokata. Äänikutojalla luotu kangas voidaan soittaa. Tämän opinnäytetyön prosessissa tuli selkeästi esiin, että eri kudonnan sidokset tuottavat erilaisia rytmejä äänikudelmiin. Virtuaalikankaiden reunassa tapahtuva suunnan muutos äänessä vaikuttaa äänikudelmiin, ja tekee niistä ennalta arvaamattomia. Asetettuihin tavoitteisiin päästiin. Prototyyppi valmistui, tosin äänen digitaalisuuden muokkaaminen analogisemmaksi vaatisi vielä enemmän aikaa. Tutkimuskysymykseen vastattiin niiltä osin kuin se oli tarkoituksen mukaista: kudotun kankaan rakenne ja rytmi muokattiin ääneksi. Opinnäytteen kirjallisessa osiossa on tutkittu äänen ja värin yhdistämisen historiaa, väriä ja ääntä fysikaalisina ilmiöinä. Osiossa esitellään viime vuosina tehtyjä teoksia, jotka sisältävät teoriaa joko äänen ja tekstiilin, tai äänen, värin ja muodon suhteista toisiinsa. Tutkimuksessa ei löydetty äänikutojaa vastaavaa laitetta, mutta aihetta on lähestytty aiemminkin. Äänikutoja sitoutuu tekstiilin ja äänen, sekä värin ja äänen yhdistäviin teoksiin ja historian jatkumoon. Se laajentaa tekstiiliä alana, ja lisää tekstiiliin yhdistettäviin termeihin uutta ulottuvuutta - äänen. Muista äänitekstiiliteoksista poiketen äänikutoja ei hyödynnä fyysistä tekstiiliä äänen tuotossa, vaan ääni muodostetaan tekstiilin teoreettisesta rakenteesta suoraan ääneksi. fi
dc.description.abstract The objective of this thesis is to study how the structure of weft fabric can be transformed to sounds. This is achieved by building a soundweaver prototype. The thesis contains two parts, a productivive part and an analytic 1hythmi part. The results show that distinct wefts create different type of 1hythmic soundscape. The change of lines at the edge of a virtual fabric created with the soundweaver makes the different sound wefts irregular. The written part covers the history of sound and color and the physical aspects of sound and color. The thesis introduces textile and sound or color and sound combinining art works. The soundweaver is seen as a continuum of the historical and the present day works. The soundweaver differs from the other works combining textile and sound since it does not use real fabric, but a theorethical structure of a woven textile, to achieve this transformation from textile to sound. en
dc.format.extent 104
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart Ääni ja video näytteitä.
dc.subject.other Textile art and Design en
dc.title Äänikudelmia - Kuinka kutoa ääntä? fi
dc.title Sound wefts –How to weave sound? en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword tekstiili fi
dc.subject.keyword ääni fi
dc.subject.keyword kudonta fi
dc.subject.keyword sidos fi
dc.subject.keyword rakenne fi
dc.subject.keyword arduino fi
dc.subject.keyword rgb-led fi
dc.subject.keyword elektroniikka fi
dc.subject.keyword textile en
dc.subject.keyword sound en
dc.subject.keyword weaving en
dc.subject.keyword weft en
dc.subject.keyword structure en
dc.subject.keyword arduino en
dc.subject.keyword rgb-led en
dc.subject.keyword electronics en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305316472
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kääriäinen, Pirjo
dc.programme Degree Programme in Textile Art and Design en
dc.programme Tekstiilitaiteen koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account