Learning Centre

Toinen huone

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kannisto, Aino
dc.contributor.author Kovanen, Erica
dc.date.accessioned 2013-06-28T05:46:27Z
dc.date.available 2013-06-28T05:46:27Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10377
dc.description.abstract Toinen huone on opinnäytetyöni, joka koostuu kahdesta osiosta: omakuvallisesta valokuvasarjasta Oma huone II:sta ja omakuviin keskittyvästä kirjallisesta osiosta. Esitän valokuvasarjani kuvat yksit- täisinä teoskuvina opinnäytetyöni portfoli- olaatikossa. Kuvia on yhteensä neljätoista vuosilta 2009-2012. Sarjan nimi Oma huone II rinnastetaan helposti Virginia Woolfin samannimiseen klassikkoteok- seen A Room of One ́s Own (1929), mutta se viittaa ennen kaikkea lapsuuden muis- tooni saada oma huone ja Bo Carpelanin sisäisestä huoneesta kertovaan novelliin Alkutuuli (1993). Sarjan teokset ovat olleet esillä yksityisnäyttelyissä: Oma huone Valokuvakeskus Perissä lokakuussa 2010 ja Oma huone II Valokuvagalleria Hippo- lytessä tammikuussa 2012, sekä ryhmä- näyttelyissä mm. SFR Young Talent Paris Photo Grand Palaisissa marraskuussa 2012 ja MoA Masters of Arts Jätkäsaa- ressa toukokuussa 2012. Näyttelyiden kuvavalinnat ja ripustukset ovat vaihdel- leet paikan ja silloisen kuvamateriaalin mukaan. Olen pyrkinyt rakentamaan näyttelyt niin, että näyttelyyn valikoidut kuvat yhdessä muodostavat kantavan teeman: olemassaoloa pohdiskelevan kuvauksen itsen ja ympäristön välillä. Kirjallisessa työssäni kirjoitan omakuvan käsitteestä niin valokuvaajana kuin kuvan katsojanakin. Rinnastan valokuvateoriaa, muiden valokuvaajien teoksia ja omaa tuotantoani. Alkuosa painottuu valokuva- teoriaan. Etenen siitä muiden tekijöiden esimerkkiteosten kautta omaan tuotan- tooni ja lopuksi pohdintaan. Teoreettinen osuus peilaa omakuvia performatiivisina esityksinä tekijän itsestä. Lähestyn aihetta päälähteeni Susan Brightin Uncanny likeness: Photographers photographing themselves -esseen (2010) pohjalta. Tämän lisäksi esittelen Roland Barthesin ajatuksia valokuvasta ja sen suhteesta itsen kuvaan. Barthes, joka aikoinaan kirjoitti itsestään otetun kuvan viereen: ”You are the only one who can never see yourself except as an image” johdattelee omakuvan para- doksin äärelle1 . fi
dc.format.extent 60
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart Oma huone II, Galleria Hippolyte 2012, SFR Young Talent näyttely, Grand Palais, Pariisi, 2012
dc.subject.other Photography en
dc.title Toinen huone fi
dc.title A Second Room en
dc.title Ett andra rum sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Media en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword Valokuva fi
dc.subject.keyword Omakuva fi
dc.subject.keyword fiktiivinen omakuva fi
dc.subject.keyword mise-en-scene fi
dc.subject.keyword Photography en
dc.subject.keyword Self-portrait en
dc.subject.keyword Ficional self-portrait en
dc.subject.keyword mise-en-scene en
dc.subject.keyword Photo sv
dc.subject.keyword självporträtt sv
dc.subject.keyword Ficional självporträtt sv
dc.subject.keyword mise-en-scene sv
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201304241917
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Salo, Merja
dc.programme Degree Programme in Photography en
dc.programme Valokuvataiteen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse