Käyttöliittymä GSM-verkon kapasiteettioptimointityökaluun

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lokuge, Nilmini; DI
dc.contributor.author Ertimo, Rami
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:37:26Z
dc.date.available 2011-12-08T09:37:26Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1036
dc.description.abstract Kapasiteettivaatimukset moderneissa matkapuhelinverkoissa, kuten GSM/EDGE, kasvavat koko ajan johtuen lisääntyvästä datapalveluiden käytöstä. Näkyvyyden puute mahdollisissa kapasiteettiongelmissa eri BSS:n alueen pullonkauloissa, mukaan lukien Radio, Abis/EDAP, PCU ja Gb-rajapinnat, saattavat aiheuttaa ongelmia koko verkon suorituskyvylle. Keskitetty ratkaisu, jolla voidaan analysoida ja optimoida erilaisia verkon kapasiteettialueita perustuen verkon oikeisiin mittauksiin, lisäisi näkyvyyttä koko verkon yli tapahtuvassa kapasiteettianalyysissä. Koko verkkoa tutkittaessa pitää myös olla mahdollista syventää yksittäisen osa-alueen analyysia. Mittausten perusteella voidaan luoda sääntöjä, joilla helpotetaan ongelmien tunnistamista ja korjausta. Käyttäjän tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtäminen ja hyväksyminen auttaa käyttäjävaatimusten luonnissa. Tässä diplomityössä on kuvattu käyttäjävaatimuksia GSM/EDGE-verkkojen kapasiteettianalyysiin liittyviin tarpeisiin Nokia Siemens Networksin OSS:ssä. Vaatimuksista voidaan koota tehtävänkuvauksia, jotka auttavat muuten huomaamatta jäävien käyttäjävaatimusten tunnistamisessa. Tämän diplomityön tärkein anti liittyy monimutkaisen kokoonpano- ja suorituskykytiedon visualisointiin. Tällaisen tiedon visualisointi vaatii useita eri esitystapoja. Looginen verkkorakenne vaatii puumaisen rakenteen, jolla voidaan kuvata verkkoelementtien välisiä riippuvuuksia. Tarvitaan myös tapa kuvata maantieteellinen informaatio ja mittausdata samassa näkymässä. Lisäksi tarvitaan keino visualisoida tarkempaa kokoonpano- ja suorituskykytietoa taulukkorakenteena tekstimuodossa. Nämä tarpeet ja toiminnallisuudet kumpuavat käyttäjän tarpeista eri kapasiteettianalyysin osa-alueilla. Erityisesti suunnittelussa on huomioitu eri näkymien välinen yhteistoiminta, jonka tulee tukea koko kapasiteettianalyysiä. Suunnittelussa on painotettu myös mahdollisia tulevaisuuden laajennuskohteita kuten runkoverkko, WCDMA, WiMax sekä muiden valmistajien verkkoratkaisut. fi
dc.description.abstract The capacity requirements for modern mobile networks build on top of technology like GSM/EDGE are increasing as the usage of data services is growing. The lack of visibility of possible problems in bottlenecks in the BSS domain, including Radio, Abis/EDAP, PCU and Gb-interface, can cause degradation to the whole network capacity throughput. A centralised solution to analyse and optimise the different network domains through real network measurement would increase the visibility of the overall edge-to-edge chain of capacity network. From this edge-to-edge analysis, a drilldown further to the actual root cause is also needed. Based on the measurements particular rules can be created for each domain that can help in identifying and correcting the actual problems. Understanding and accepting the user goals and needs help in the creation of user requirements. In this thesis, the user requirements for GSM/EDGE capacity related needs for Nokia Siemens Networks OSS are described. The user requirements can be used to create workflows that can identify gaps related to individual user requirements. The main contribution of this thesis is to clarify issues related to visualisation of complex data associated to configuration and performance management of the network. This requires many different visualisation channels. Logical network structure requires a tree-like view to be able to visualise relationships between different network elements. A view to present geographical information and performance data related to the network elements on map is also needed. The last visualisation channel required needs to present configuration and performance attribute related information in a table like form. The needs and functions of all these views are derived from the user needs related to capacity analysis in different domains. The main emphasis of different views is in the inter-working functions to support the overall workflow of capacity optimisation. The expandability of the solution should also be stressed to allow future capacity network analysis domains like core network, WCDMA and WiMax and even other vendors besides Nokia Siemens Networks. en
dc.format.extent vii, 72, [2]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Käyttöliittymä GSM-verkon kapasiteettioptimointityökaluun fi
dc.title User interface of a GSM capacity optimisation tool en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword GSM en
dc.subject.keyword GPRS en
dc.subject.keyword EDGE en
dc.subject.keyword network optimisation en
dc.subject.keyword network analysis en
dc.subject.keyword automation en
dc.subject.keyword visualisation en
dc.subject.keyword user stories en
dc.subject.keyword user centered design (UCD) en
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword GSM fi
dc.subject.keyword GPRS fi
dc.subject.keyword EDGE fi
dc.subject.keyword verkon optimointi fi
dc.subject.keyword verkon analyysi fi
dc.subject.keyword automaatio fi
dc.subject.keyword visualisointi fi
dc.subject.keyword käyttäjätarinat fi
dc.subject.keyword käyttäjäkeskeinen tuotekehitys (UCD) fi
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-010171
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Communications Engineering en
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Östergård, Patric; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Laboratory of Communications Engineering en
dc.contributor.lab Tietoliikennetekniikan laboratorio fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse