Learning Centre

Aasin silta – Kuvakirjaa uudistamassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Auvinen, Virva
dc.contributor.author Holm, Heidi
dc.date.accessioned 2013-06-27T09:49:32Z
dc.date.available 2013-06-27T09:49:32Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10355
dc.description.abstract Opinnäytetyöni käsittelee paperisen kuvakirjan muuntamista digitaaliseksi versioksi. Materiaalina käytän äitini Marja Rehnin (ent. Holm) minulle vuonna 1978 kirjoittamaa kuvakirjaa. Lopputulosta suunnittelen puolestani omalle tyttärelleni. Työni ajoittuu tyttäreni odotuksen ja syntymän jälkeiseen aikaan, samoin kuin äitini työ aikanaan. Näin ollen tarinoiden ja kulttuuriperinnön jatkumo paperisista kirjoista digitaalisiin muotoihin sekä digitaalisen kulttuuriperinnön säilyvyys ja säilymättömyys muodostuvat luontevasti yhdeksi näkökulmaksi työhöni. Opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa käsittelen kirjojen sähköistymistä ja pohdin, voiko iPad-laitteella käytettävää vuorovaikutteista tarinaa kutsua kuvakirjaksi. Päädyn käyttämään omasta teoksestani selkeyden vuoksi termiä kuvakirjasovellus. Tämän lisäksi perehdyn kohderyhmäni: 3–5-vuotiaiden lasten maailmaan, taitoihin sekä heitä kiinnostaviin tarinoihin. Lisäksi tutustun iPad-laitteen mahdollisuuksiin ja haasteisiin kuvakirjasovelluksen alustana. Käytännön osuudessa tuotan konseptisuunnitelman Aasin sillan sähköiselle versiolle. Käsittelen tässä osuudessa tätä suunnitteluprosessia. Projektin aluksi kartoitan alle kouluikäisten lasten iPad-käyttötottumuksia kyselytutkimuksella. Lopputuloksena syntyy käyttöliittymäsuunnitelma sekä iPad-prototyyppi, jonka olen toteuttanut Keynote-ohjelmalla. Prototyyppiä edeltää paperiprototyyppi, jota testaan suunnitteluvaiheessa kohderyhmällä. Käsittelen työssäni myös lapsitestaajien kanssa toimiessa esiinnousseita seikkoja ja huomioita. Suunnittelutyössäni kantava-ajatus on auttaa lasta tekemää itse. Kuvakirjasovellukseni ensisijaiseksi käyttötilanteeksi olen olettanut tilanteen, jossa lapsi käyttää sovellusta itsenäisesti vanhempien ollessa kuitenkin fyysisesti lähellä. Sovellukseni pyrkii alkuperäisteoksen hengessä synnyttämään keskustelua lapsen ja aikuisen välille. Tähän pyritään mm. lapsen ajattelua herättelevillä kysymyksillä ja tehtävillä. Oikeiden ja väärien vastausten antamista pyrin kuitenkin välttämään ja tarkoitus on rakentaa käyttökokemus juuri lapsen omia kokeiluja ja havaintoja tukevaksi. fi
dc.format.extent 64
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart Prototyyppi (Keynote-tiedosto).
dc.subject.other New media en
dc.title Aasin silta – Kuvakirjaa uudistamassa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Media en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword iPad fi
dc.subject.keyword käyttöliittymäsuunnittelu fi
dc.subject.keyword sähköinen kirja fi
dc.subject.keyword kuvakirja fi
dc.subject.keyword sovellus fi
dc.subject.keyword vuorovaikutussuunnittelu fi
dc.subject.keyword lapset fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305092100
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Reunanen, Markku
dc.programme Master's Degree Programme in New Media en
dc.programme Uuden median maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse