Learning Centre

Käsityö kokemuksena. Matka käsityön somaestetiikkaan

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Heinänen, Seija
dc.contributor.author Mäkinen, Pirita
dc.date.accessioned 2013-06-27T07:41:10Z
dc.date.available 2013-06-27T07:41:10Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10340
dc.description.abstract Käsityö kokemuksena on matka käsityön somaestetiikkaan. Se on retki aistien, kehollisuuden ja käsityön kokemuksen maailmaan. Käsityö tuntuu kokonaisvaltaisesti, niin kehossa kuin mielessä. Käsityö on lähellä elämää ja on osa arkea. Käsityöstä on muotoutunut monimerkityksellinen kulttuurinen konstruktio. Se on paljon muutakin kuin tuote tai työ. Se on enemmän kuin käsin tuotteen valmistamista. Millainen on käsityön subjektiivinen kokemus? Mitä kaikkea käsityö on nykykulttuurissa? Lopputyön aiheena on käsityön somaesteettinen kokemus. Työssä tutkitaan käsityön esteettistä kokemusta somaesteettisessä kontekstissa. Tarkastellaan käsityön merkityksen muutoksia historian saatossa, sekä pohditaan sen merkitystä nykyisyydessä. Luodaan katsaus käsityön nykykulttuuriin, ja etsitään käsityön filosofisia perusteita pragmatismista ja somaestetiikasta. Työn tavoitteena on selittää käsillä tekemisen kokemusta somaesteettisessä kontekstissa sekä pohtia kehotietoisen ajattelun mahdollisuuksia kädentaidon kentällä. Työssä etsitään tekijöitä käsityön tekemisen iloon, avataan nykykäsityön merkityssisältöä ja pohditaan kehon kompleksista roolia käsityössä. Tavoitteita lähestytään tutkimalla käsityön historiaa, sen kohtaamia muutoksia ja kehittymistä sellaiseksi jona me sen ymmärrämme. Pohditaan, onko käsityöllä paikka filosofisen estetiikan kentällä, ja toisaalta miksi kysymys on mielenkiintoinen ja tarpeellinen. Työssä etsitään käsityön tekemisen kehollista kokemusta sekä teorian että käytännön kautta. Kokemuksessa keskitytään esteettiseen kokemukseen, joka on vaikuttanut aineiston ja tiedonkeruumenetelmän valintaan. Esteettinen kokemus kumpuaa positiivisena koetusta. Tiedonkeruumenetelminä käytetään kyselyitä, haastatteluja ja omaa reflektiota. Oman reflektion, käsityöläisen hiljaisen tiedon, osuus on työssä merkittävä. Filosofia keskustelevana tieteenä tarjoaa toimivan ja mielenkiintoisen näkökulman käsityön esteettisen kokemuksen muodostumisessa. Käsityö nykykäsityön kontekstissa sisältää mielenkiintoisia filosofisia pohdinnan paikkoja. Tässä työssä käsityön esteettistä kokemusta tarkastellaan Richard Shustermanin kehittämän kehotietoisen filosofian, somaestetiikan kontekstissa. Somaestetiikka on oivallinen filosofia käsityön esteettisen kokemuksen kontekstissa. fi
dc.format.extent 118
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Visual culture en
dc.title Käsityö kokemuksena. Matka käsityön somaestetiikkaan fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword Somaestetiikka fi
dc.subject.keyword Pragmatismi fi
dc.subject.keyword Käsityö fi
dc.subject.keyword Kokemus fi
dc.subject.keyword Esteettinen kokemus fi
dc.subject.keyword Estetiikka fi
dc.subject.keyword Arts and Crafts fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201304271951
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Ryynänen, Max
dc.programme Master's Degree Programme in Visual Culture en
dc.programme Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics