Muotoilun ammattilaisten käsityksiä muotoilusta ilmiönä ja ammattina vastuullisen toiminnan näkökulmasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Nieminen, Tarja
dc.contributor.author Hovinen, Safa
dc.date.accessioned 2013-06-27T07:21:21Z
dc.date.available 2013-06-27T07:21:21Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10337
dc.description.abstract Opinnäytetyöni on ammatti-identiteettitutkielma, jossa peilaan omia käsityksiäni muotoilusta tunnustettujen ammattilaisten toteamuksiin alamme luonteesta ja sillä työskentelyyn vaadittavista asenteista. Pohdin, mitä muotoilu on, mitä sen kuuluu tehdä, millaisia ongelmia muotoiluun liittyy ja mitä muotoilijan ammatissa toimiminen edellyttää. Käytän sanoja muotoilu, suunnittelu ja design synonyymeinä toisilleen. Vastuullisen toiminnan pohdinta näyttäytyy läpi tekstin itseni ja muiden alaamme kommentoivina huomautuksina. Aineistonani käytän lukuisten muotoilun ammattilaisten kirjoituksista ja puheista keräämiäni ytimekkäitä toteamuksia. fi
dc.description.abstract My thesis is a study of professional identity, in which I mirror my own views on design to the views that acknowledged professionals have on the nature of our field and on the attitudes required to work in it. I reflect what design is, what it should be doing, what are the problems related to it and what is needed to work as a designer. The discussion on responsibility can be seen throughout the thesis in comments given both myself and the professionals I quote in short and insightful bits. en
dc.format.extent 24
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Graphic design en
dc.title Muotoilun ammattilaisten käsityksiä muotoilusta ilmiönä ja ammattina vastuullisen toiminnan näkökulmasta fi
dc.title Design professionals' views on design as phenomenon and practice in the view of responsibility en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Media en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword muotoilu fi
dc.subject.keyword suunnittelu fi
dc.subject.keyword muotoilija fi
dc.subject.keyword vastuullisuus fi
dc.subject.keyword eettisyys fi
dc.subject.keyword ekologisuus fi
dc.subject.keyword yksilöllisyys fi
dc.subject.keyword yhteiskunta fi
dc.subject.keyword design en
dc.subject.keyword planning en
dc.subject.keyword designer en
dc.subject.keyword responsibility en
dc.subject.keyword ethics en
dc.subject.keyword ecology en
dc.subject.keyword individualism en
dc.subject.keyword society en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201304251926
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Karhumaa, Arja
dc.programme Degree Programme in Graphic Design en
dc.programme Graafisen suunnittelun koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account