Learning Centre

Peer-to-peer SIP-protokollan näkymät ja mahdollisuudet mobiilioperaattoreille

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Korhonen, Jouni; DI
dc.contributor.author Seppänen, Juho Heikki Pekka
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:36:47Z
dc.date.available 2011-12-08T09:36:47Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1032
dc.description.abstract Tämän diplomityön tarkoituksena on esitellä kehitteillä oleva Peer-to-Peer Session Initiation Protocol (P2PSIP), jonka avulla käyttäjät voivat itsenäisesti ja helposti luoda keskenään puhe- ja muita multimediayhteyksiä vertaisverkko-tekniikan avulla. Lisäksi tarkoituksena on arvioida P2PSIP protokollan vaikutuksia ja mahdollisuuksia mobiilioperaattoreille, joille sitä voidaan pitää uhkana. Tästä huolimatta, P2PSIP:n ei ole kuitenkaan tarkoitus korvata nykyisiä puhelinverkkoja. Työn alussa esittelemme SIP:n ja vertaisverkkojen (Peer-to-Peer) periaatteet, joihin P2PSIP-protokollan on suunniteltu perustuvan. SIP mahdollistaa multimedia-istuntojen luomisen, sulkemisen ja muokkaamisen verkossa, mutta sen monipuolinen käyttö vaatii keskitettyjen palvelimien käyttöä. Vertaisverkon avulla käyttäjät voivat suorittaa keskitettyjen palvelimien tehtävät keskenään hajautetusti. Tällöin voidaan ylläpitää laajojakin verkkoja tehokkaasti ilman palvelimista aiheutuvia ylläpito-kustannuksia. Mobiilioperaattorit ovat haasteellisen tilanteen edessä, koska teleliikennemaailma on muuttumassa yhä avoimemmaksi. Tällöin operaattoreiden asiakkaille aukeaa mahdollisuuksia käyttää kilpailevia Internet-palveluja (kuten Skype) helpommin ja tulevaisuudessa myös itse muodostamaan kommunikointiverkkoja P2PSIP:n avulla. Tutkimukset osoittavat, että näistä uhista huolimatta myös operaattorit pystyvät näkemään P2PSIP:n mahdollisuutena mukautumisessa nopeasti muuttuvan teleliikennemaailman haasteisiin. Nämä mahdollisuudet sisältävät operaattorin oman verkon optimoinnin lisäksi vaihtoehtoisten ja monipuolisempien palveluiden tarjoamisen asiakkailleen edullisesti. Täytyy kuitenkin muistaa, että näiden mahdollisuuksien toteuttamisten vaikutusten ei tulisi olla ristiriidassa operaattorin muiden palveluiden kanssa. Lisäksi tulisi muistaa, että tällä hetkellä keskeneräisen P2PSIP-standardin lopullinen luonne ja ominaisuudet voivat muuttaa sen vaikutuksia. fi
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to present the Peer-to-Peer Session Initiation Protocol (P2PSIP) being developed. In addition, the purpose of this thesis is to evaluate the impacts and prospects of P2PSIP to mobile operators, to whom it can be regarded as a threat. In P2PSIP, users can independently and easily establish voice and other multimedia connections using peer-to-peer (P2P) networking. However, P2PSIP is not meant to replace the existing telephony networks of the operators. We start by introducing the principles of SIP and P2P networking that the P2PSIP is intended to use. SIP enables to establish, terminate and modify multimedia sessions, but its versatile exploitation requires using centralized servers. By using P2P networking, users can decentralize the functions of centralized servers by performing them among themselves. This enables to maintain large and robust networks without maintenance costs resulted of running such centralized servers. Telecommunications market is transforming to a more open environment, where mobile operators and other service providers are challenged to adapt to the upcoming changes. Subscribers have easier access to rivalling Internet-services (such as Skype) and in future they can form their own communication communities by using P2PSIP. The results show that despite of these threats, telecom operators can find potential from P2PSIP in concurrence in adaptation to the challenges of the rapidly changing telecom environment. These potential roles include optimization of the network of the operator, but as well roles to provide alternative and more versatile services to their subscribers at low cost. However, the usage of P2PSIP should not conflict with the other services of the operator. Also, as P2PSIP is still under development, its final nature and features may change its impacts and prospects. en
dc.format.extent viii, 113
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Peer-to-peer SIP-protokollan näkymät ja mahdollisuudet mobiilioperaattoreille fi
dc.title Prospects of peer-to-peer SIP for mobile operators en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword peer-to-peer en
dc.subject.keyword SIP en
dc.subject.keyword mobile operator en
dc.subject.keyword Skype en
dc.subject.keyword vertaisverkot fi
dc.subject.keyword SIP fi
dc.subject.keyword mobiilioperaattori fi
dc.subject.keyword Skype fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-010142
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Networking Technology en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Ott, Jörg; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Networking Laboratory en
dc.contributor.lab Tietoverkkolaboratorio fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_40103
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 35258
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics