Taloudellisen tiedon raportointi ja kehitys yksityisessä terveyspalveluorganisaatiossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Moilanen, Sanna
dc.date.accessioned 2013-06-25T07:16:10Z
dc.date.available 2013-06-25T07:16:10Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10323
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kohdeyrityksen tietotarpeita liittyen taloudelliseen raportointiin ja tiedon riittävyyteen päätöksenteon tukena. Tutkimuksessa analysoidaan käyttöön tulevan raportointijärjestelmän toimivuutta organisaatiossa ja sen vaikutuksia haastateltavien työnkuvaan. Empiriasta saatavaa tietoa peilataan aiheeseen liittyvään aiempaan tutkimukseen sekä kirjallisuudessa esitettyihin näkökulmiin. LÄHDEAINEISTO Tutkimuksessa käytettiin ohjausjärjestelmiin ja tietojohtamiseen liittyvää koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Tutkimusaineisto koostuu yksityisen terveyspalveluorganisaation henkilöstön sekä tietojärjestelmäkonsultin haastatteluista. Yhteensä teemahaastatteluita tehtiin 13 kappaletta. Lisäksi käytettiin kohdeyrityksen sisäistä materiaalia havainnollistamaan ja täydentämään haastatteluista kerättyä tietoa. TULOKSET Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kohdeyrityksen nykyinen raportointi ei ole riittävää keskijohdon näkökulmasta. Raportit tulevat heidän käyttöönsä liian myöhään, ja tieto on liian karkeatasoista. Lisäksi henkilöstö joutuu tukeutumaan omasta mielestään liikaa taulukko-ohjelmien varaan, eikä kommunikointi yrityksessä ole sujuvaa. Yrityksessä ollaan kuitenkin parhaillaan ottamassa käyttöön uutta tieto- ja raportointijärjestelmää, jonka tarkoituksena on mahdollistaa tiedonjakelu oikea-aikaisemmin, sekä porautuminen raporteissa syvemmälle yksityiskohtiin. Myös ennusteiden laadinnan tulisi helpottua, ja tietoa tulisi voida jakaa räätälöidysti käyttäjän mukaan. Järjestelmän tulevilla käyttäjillä on paljon odotuksia ja toiveita järjestelmän käytön ja raportoitavan tiedon osalta, eikä näihin kaikkiin toiveisiin pystytä vielä tässä vaiheessa vastaamaan, sillä projektin alkuvaiheessa keskitytään vastaamaan ainoastaan suuremman linjauksen tarpeisiin. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että henkilöstön koulutustaustalla on oleellinen vaikutus heidän kokemuksiinsa nykyisen raportoinnin osalta ja odotuksiinsa tulevalta raportointikehitykseltä. Myös työn sisältö on muuttumassa analyyttisemmaksi, jopa terveydenhoitoalalla. fi
dc.format.extent 77
dc.language.iso fi en
dc.title Taloudellisen tiedon raportointi ja kehitys yksityisessä terveyspalveluorganisaatiossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword taloudellinen raportointi
dc.subject.keyword terveydenhoito
dc.subject.keyword tietojohtaminen
dc.subject.keyword työpöytä-sovellukset
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201306267095
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon kasvu
dc.subject.helecon growth
dc.subject.helecon identiteetti
dc.subject.helecon identity
dc.subject.helecon kansainvälinen
dc.subject.helecon international
dc.ethesisid 13237
dc.date.dateaccepted 2012-05-14
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account