Learning Centre

CI/CD pipeline for SSO service

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vainio, Antero
dc.contributor.advisor Lehtonen, Kuisma
dc.contributor.author Pulli, Tommi
dc.date.accessioned 2021-03-21T18:10:27Z
dc.date.available 2021-03-21T18:10:27Z
dc.date.issued 2021-03-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/103128
dc.description.abstract Contemporary web services are having a ruthless competition over attracting new users to the service. This has led to an increasing need to provide new interesting and useful features for the users faster than ever before. To keep up with the pace, there is a need for a robust and fully automated process of delivering software. Practices of DevOps, Continuous Integration (CI) and Continuous Delivery (CD) have become prevalent in software organizations of any size. The goal of this thesis is to produce a CI/CD pipeline implementation to automate the processes of testing and deploying for a Single Sign-On (SSO) service. The pipeline should allow demonstration of unfinished features for other stakeholders without affecting other service instances. The pipeline should also be used by other services with minimal effort by utilizing high-level components. The implemented pipeline successfully automated testing and deploying processes of the SSO service. The pipeline was implemented in a separate repository and was successfully taken into use in another service. Finally, the pipeline allowed dynamically create and delete new service instances by using Version Control System. However, these dynamic instances were not functioning correctly for SSO service because of required trust in the authentication process that SSO is part of. en
dc.description.abstract Nykyaikaisten verkkopalvelujen välillä on armoton kilpailu uusien käyttäjien houkuttelemisesta. Tämä on johtanut tarpeeseen tarjota käyttäjille uusia mielenkiintoisia ja hyödyllisiä ominaisuuksia nopeammin kuin koskaan ennen. Tämän tarjoamiseksi tarvitaan vakaata ja täysin automatisoitua ohjelmistojen toimitusprosessia. DevOpsin, Jatkuvan Integraation ja Jatkuvan Toimituksen periaatteet ovat yleistyneet alan kaikissa organisaatioissa vastaamaan tähän tarpeeseen. Tämän työn tavoitteena on tuottaa jatkuvan integraation toteutus, joka automatisoi testaus- ja käyttöönottoprosessit kertakirjautumispalvelulle (SSO). Toteutuksen tulisi sallia keskeneräisten ominaisuuksien esittely vaikuttamatta muihin ajoympäristöihin. Toteutusta tulisi käyttää myös muissa palveluissa pienellä vaivalla hyödyntämällä yleisen tason komponentteja. Toteutettu ratkaisu automatisoi SSO-palvelun testaus- ja käyttöönottoprosessit. Ratkaisu toteutettiin käyttämällä erillistä säilöä komponenteille, jota käytettiin onnistuneesti toisessa palvelussa. Lopuksi toteutus mahdollisti dynaamisesti uuden ajoympäristön luomisen ja poistamisen käyttämällä versionhallintajärjestelmää. Nämä dynaamiset ajoympäristöt eivät kuitenkaan toimineet oikein SSO-palvelussa. Tämä johtuu SSO-palvelun osallisuudesta todennusprosessiin, jossa vaaditaan luottamus kaikkien mukana olevien palvelujen välillä. fi
dc.format.extent 47 + 6
dc.language.iso en en
dc.title CI/CD pipeline for SSO service en
dc.title Jatkuvan integraation toteutus kertakirjautumispalvelulle fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword CI/CD en
dc.subject.keyword DevOps en
dc.subject.keyword GitLab en
dc.subject.keyword SSO en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202103212407
dc.programme.major Computer Science fi
dc.programme.mcode SCI3042 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Suoranta, Sanna
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics