Learning Centre

Four-Element Low Band MIMO Antenna for Mobile Devices with Narrow Ground Clearance

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lehtovuori, Anu
dc.contributor.author Varheenmaa, Harri
dc.date.accessioned 2021-03-21T18:05:30Z
dc.date.available 2021-03-21T18:05:30Z
dc.date.issued 2021-03-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/103087
dc.description.abstract Narrow ground clearance four-element MIMO mobile antenna at the low band (824-960 MHz) is designed in this thesis to answer the increasing demand for higher data transfer rates and the current narrow bezel screen trend in mobile devices. Implementing a four-element MIMO mobile antenna with small clearance is challenging since the number of characteristic modes is limited at lower frequencies and they are difficult to excite individually. On top of that, the high coupling due to small clearance complicates the antenna design. The antenna design process of this thesis is done by using both characteristic mode analysis (CMA) and a more traditional impedance matching related techniques. The CMA is used to design the metal rim and to find optimum locations for the exciter elements. Correspondingly, the impedance matching techniques are utilized on the exciter element design process and designing the three components matching circuits for each exciter. In simulations, the antenna achieved 22-45 % total efficiency at desired frequency band 824-960 MHz. The antenna prototype is made to verify simulation results. Due to manufacturing defects in the support plastic, some exciters of the fabricated antenna prototype were over coupled but by changing the matching components it was possible to get all antennas to operate at the same frequency band. As compared to simulations, the tuned antenna prototype operates on slightly higher frequencies and a narrower band (900-1010 MHz) and it reached 15-50 \% total efficiency. The achieved ergodic capacity is larger than the theoretical maximum value of currently used two-element MIMO antennas at low-band. The results obtained in this thesis show that ergodic capacity can be increased, and adequate total efficiency can be achieved by using a narrow ground clearance four-element MIMO antenna compared to a more frequently used two-element MIMO antenna. en
dc.description.abstract Tässä työssä on suunniteltu nelielementtinen alakaistan (824-960 MHz) antenni kapeareunuksiseen matkapuhelimeen vastaamaan kasvaneeseen mobiilidatan kulutukseen ja nykyiseen kapeareunusteisten näyttöjen trendiin. Suunnittelua hankaloittaa se, että alakaistalla on vain vähän karakteristisia moodeja ja niiden herättäminen on vaikeaa. Tämän lisäksi käytössä oleva pieni tila lisää antennien välistä kytkentää, mikä puolestaan hankaloittaa suunnittelua. Työssä hyödynnetään sekä karakteristista moodianalyysia (CMA) että tavanomaisempia impedanssin sovitukseen perustuvia tekniikoita. CMA:ta hyödynnetään kännykän metallireunuksen ja heräte-elementtien sijainnin suunnittelussa. Perinteisemmän impedanssisovituksen avulla puolestaan suunnitellaan sekä heräte-elementit että niille kolmen sovituskomponentin sovituspiirit. Simulaatioissa antennille saatiin 22-45 % kokonaishyötysuhde halutulla 824-960 MHz taajuusalueella. Suunnitellusta antennista valmistettiin prototyyppi simulaatiotulosten varmistamiseksi. Prototyypin tukimuovin valmistustoleransseista johtuen jotkin antenneista olivat ylivirittyneitä, mutta kaikki antennit saatiin lopulta toimimaan samalla taajuudella sovituskomponentteja vaihtamalla. Uudelleen viritetty antenniprototyyppi toimii kuitenkin suunniteltua kapeammalla kaistalla ja korkeammalla taajuudella (900-1010 MHz). Kokonaishyötysuhteeksi mitattiin 15-50 % tällä korkeammalla taajuusalueella. Saavutettu ergodinen kapasiteetti on suurempi kuin nykyään yleisesti käytätettyjen kaksielementtisten alakaistan MIMO antennien teoreettinen maksimiarvo. Työn tulosten perusteella prototyypin ylivirityksestä huolimatta nelielementtisen MIMO:n avulla on mahdollista kasvattaa alakaistalla kapasiteettia yleisesti käytettyihin kaksielementtisiin MIMO antenneihin verrattuna ja samalla saavutettu kokonaishyötysuhde on hyvä. fi
dc.format.extent 59
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Four-Element Low Band MIMO Antenna for Mobile Devices with Narrow Ground Clearance en
dc.title Nelielementtinen alakaista-antenni kapeareunuksiseen matkapuhelimeen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword characteristic mode en
dc.subject.keyword CMA en
dc.subject.keyword low band en
dc.subject.keyword MIMO en
dc.subject.keyword mobile antenna en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202103212366
dc.programme.major Microwave Engineering fi
dc.programme.mcode ELEC3051 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Viikari, Ville
dc.programme Master’s Programme in Electronics and Nanotechnology (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics