Learning Centre

A Capacity allocation method for appointment scheduling in public healthcare

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rantala, Juuso
dc.contributor.author Metsäkoivu, Katja
dc.date.accessioned 2021-03-21T18:04:54Z
dc.date.available 2021-03-21T18:04:54Z
dc.date.issued 2021-03-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/103082
dc.description.abstract This thesis develops an advance scheduling policy for a non-complex, but large scale healthcare service provider. A literature review of current advance scheduling and capacity allocation methods reveals a possibility to combine these two methodologies for this purpose. An integer linear program minimizing patient wait time and unused resource capacity is formulated for past demand data and known future capacities. A rolling horizon heuristic is utilized to solve the program over a full year and the results are used as a base for a capacity allocation structure. The performance of the capacity allocation scheduling is numerically tested in a case study of a public dental care provider. The simulation results show signs of overall improvement in patient wait times in accordance to the policy goals. Simple predictive details, such as expected rise in overall demand, could be included in the optimization model data to further improve the scheduling results. en
dc.description.abstract Tässä työssä kehitetään aikataulutusmenetelmä mittavalle terveydenhuollon palveluntarjoajalle. Nykyisiin menetelmiin tehty kirjallisuuskatsaus tuo esiin mahdollisuuden yhdistää etukäteisaikataulutuksen ja kapasiteetin allokoinnin lähestymistapoja tähän tarkoitukseen. Menneelle kysynnälle ja tunnetuille tuleville kapasiteeteille muodostetaan lineaarinen kokonaislukuoptimointitehtävä, joka minimoi asiakkaiden odotusaikaa sekä palveluntarjoajan käyttämätöntä kapasiteettia. Rullaavan horisontin heuristiikkaa käyttäen optimointitehtävä voidaan ratkaista kokonaisen vuoden ajalta. Tulosten perusteella muodostetaan rakenne kapasiteetin allokointiin. Allokointirakenteeseen perustuvaa aikataulutusta tarkastellaan numeerisesti julkisen hammashoidon tapaustutkimuksessa. Simuloinnin tulokset viittaavat yleiseen parannukseen potilaiden odotusajoissa mallin tavoitteiden mukaisesti. Tulokset voisivat parantua entisestään, jos optimoinnin dataan lisättäisiin ennustettuja yksityiskohtia, kuten odotettu yleinen kysynnän nousu. fi
dc.format.extent 35 + 3
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title A Capacity allocation method for appointment scheduling in public healthcare en
dc.title Kapasiteetin allokointi menetelmä ajanvarausten aikataulutukseen julkisessa terveydenhuollossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword healthcare en
dc.subject.keyword scheduling en
dc.subject.keyword optimization en
dc.subject.keyword capacity allocation en
dc.subject.keyword rolling horizon en
dc.subject.keyword simulation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202103212361
dc.programme.major Systems and Operations Research fi
dc.programme.mcode SCI3055 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Punkka, Antti
dc.programme Master’s Programme in Mathematics and Operations Research fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics