"Tänään on hyvä päivä ryhtyä vapaaehtoiseksi!" - Diskursiiviset legitimointikeinot vapaaehtoisjärjestöjen verkkoteksteissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Joki-Korpela, Maija
dc.date.accessioned 2013-06-25T07:16:00Z
dc.date.available 2013-06-25T07:16:00Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10300
dc.description.abstract Tavoitteet: Diskursiivisten legitimointikeinojen ja diskurssien analyysin kautta tutkielman tavoitteena on auttaa ymmärtämään, miten motivaatiota vapaaehtoistyötä kohtaan luodaan ja pidetään yllä. Motivaatioon oletetaan vaikuttavan sekä vapaaehtoistyöstä ja -järjestöistä diskurssien kautta rakennettu kuva että legitimaatiokeinot, joilla järjestöt pyrkivät perustelemaan toimintaansa osallistumista. Tarkastelu kohdistuu sekä vapaaehtoisjärjestöjen verkkosivujen teksteissä ilmeneviin diskursseihin että diskursiivisiin legitimaatiostrategioihin. Tutkimusaineisto ja -menetelmät: Tutkimusaineisto koostuu kymmenen Suomessa toimivan vapaaehtoisjärjestön internetsivujen teksteistä. Kaikki tekstit ovat suomenkielisiä, ja ne on kerätty aikavälillä 25.2.-10.3.2013. Tutkimuksen teoreettis-metodologisena viitekehyksenä toimii diskurssianalyysi. Tarkemman tarkastelun kohteena ovat diskursiiviset legitimointikeinot, joita tarkastellaan erityisesti Vaaran ym. (2006) määrittelemän viiden legitimaatiostrategian avulla. Aineiston tulkinnassa käytetään apuna vapaaehtoistyötä käsitteleviä motivaatioteorioita. Tulokset: Vapaaehtoisjärjestöt käyttävät erilaisia legitimointikeinoja laajasti hyödykseen verkkoteksteissään. Erityisesti rationalisointi ja moraalinen arviointi ovat yleisimmin käytössä olevia legitimointikeinoja. Niiden käyttö perustuu vahvasti vapaaehtoistyön taustalla vaikuttaviin arvoihin. Vapaaehtoisjärjestöjen verkkoteksteissä järjestöistä luodaan kuvaa yritysmäisinä ja yhteiskunnallisesti aktiivisina toimijoina. Vapaaehtoistyötä kuvataan harrastuksenomaisena ja helppona toimintana. Motivaation oletetaan perustuvan vahvasti potentiaalisen vapaaehtoistyöntekijän omiin arvoihin, ja nämä arvot toimivat viestinnän perustana. fi
dc.format.extent 75
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title "Tänään on hyvä päivä ryhtyä vapaaehtoiseksi!" - Diskursiiviset legitimointikeinot vapaaehtoisjärjestöjen verkkoteksteissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Communication en
dc.contributor.department Viestinnän laitos fi
dc.subject.keyword vapaaehtoistyö
dc.subject.keyword motivaatio
dc.subject.keyword diskurssianalyysi
dc.subject.keyword diskursiiviset legitimointistrategiat
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201306267072
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finnish Business Communication en
dc.programme.major Talouselämän viestintä fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon non profit
dc.subject.helecon non-profit organizations
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon motivaatio
dc.subject.helecon motivation
dc.subject.helecon diskurssianalyysi
dc.subject.helecon discourse analysis
dc.ethesisid 13214
dc.date.dateaccepted 2013-05-14
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse