Hyvää työtä - Työnantajabrändi: ominaisuudet ja merkitys työntekijöille

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Niskanen, Antti
dc.date.accessioned 2013-06-25T07:15:57Z
dc.date.available 2013-06-25T07:15:57Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10291
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tässä tutkimuksessa käsittelen työnantajabrändiä työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä työnantajabrändin määritelmästä ja sen ominaisuuksista sekä niiden merkityksestä niin mahdollisille työnhakijoille kuin nykyisille työntekijöille. Tutkimusmenetelmät Tutkimuksen tavoitteena on kuulla työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia. Haastattelin yhteensä kahdeksaa potentiaalista ja nykyistä työntekijää puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastatteluiden myötä kertyneen aineiston analysoin narratiivisen analyysin kautta ja muodostin kaksi tarinaa, jotka havainnollistavat eri asemassa olevien työntekijöiden ajatuksia. Keskeiset tutkimustulokset Työnantajabrändi koostuu eri ominaisuuksista, joiden painoarvo ja merkitys riippuvat työntekijän tilanteesta. Huomattavan tärkeinä tekijöinä ovat työn tuomat kehitysmahdollisuudet sekä työpaikalla viihtyminen. Työn sisällön osalta tärkeää on haastavuus ja työnantajan suhteen merkitystä on yrityksen maineella sekä toimialalla. fi
dc.format.extent 58
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Hyvää työtä - Työnantajabrändi: ominaisuudet ja merkitys työntekijöille fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword työnantajabrändi
dc.subject.keyword työnantaja
dc.subject.keyword työ
dc.subject.keyword työntekijä
dc.subject.keyword teemahaastattelu
dc.subject.keyword narratiivinen analyysi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201306267063
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon brandit
dc.subject.helecon brands
dc.subject.helecon henkilöstö
dc.subject.helecon personnel
dc.subject.helecon työntekijät
dc.subject.helecon workers
dc.ethesisid 13205
dc.date.dateaccepted 2013-05-17
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account